Člani društva

Člani društvaPodročje delovanja naših članov sega od varstva pred naravnimi nesrečami, požari, pa do požarnih straž na prireditvah. Gasilec se v vedno bolj industrijaliziranemu okolju srečuje z vedno bolj nevarnimi požari, nesrečami, zato je potrebno obvladati veliko področij znanja in jih med sabo povezovati. Pridobivanje specializacij in pogosta vadba sta zagotovilo za dobro opravljeno delo, zato si v društvu prizadevamo organizirati različna predavanja, ki jih nato dopolnimo še v praksi.

Član PGD Nova Gorica lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Med člani niso samo operativni gasilci, ampak vsi ki jih gasilstvo veseli, ustanovljene so tudi posebne komisije za žene in veterane, ki prirejajo razne izlete in srečanja. Za podmladek skrbi mladinski odsek, srečujejo se vsak petek ob 16 uri pred Gasilskim domom (med šolskim letom).

 

Priimek in ime Leto vstopa
ADAMIČ GREGORI 1995
BAVDAŽ CIRIL
BELTRAM DARKO 1978
BOLTAR TILEN 1991
BOLTAR TJAŠA 2003
BOLTAR DANI 1985
BONE VALTER 1977
BOŽIČ ALJAŽ 2010
BOŽIČ LEONARDA 1998
BOŽIČ MILAN 1998
BRUMAT MATIJA 1995
CVETIČ NIKA 2006
CVETKOVIČ ZORAN 1981
ČEHOVIN TINE 1994
ČRVIČ STANISLAV 1992
DULIČ EMIR 2008
FAJS DRAGO
FERLUGA DARKO 1994
FERLUGA LJUBICA 2002
FIŠER DOMEN 1991
FORNAZARIČ NINA 2010
GRUDEN MILAN 1950
HLADNIK ANDREJA 2003
HRUSTIČ ZEKERIAH 2010
JAKIN ANTON 1949
JAKIN IVAN 1948
JERAM IVAN 2003
KOCBEK ANGELCA 2000
KODELJA MARIJA 1954
KOMEL AVGUST 1950
KOMEL MITJA 1995
KONRAD SLAVKO 1965
KOSMAČ SAMUEL 2010
KOSOVEL MIHA 1999
KOVAČIČ TOMAŽ 1976
KRIŽANIČ JOŽE 1960
KUMAR TEO 1993
LAZNIK MATEJ 2002
LAZNIK IGOR 2003
LAZNIK IRENA 2003
LEBAN VLADIMIR 1960
LESKOVEC MATEJA
LESKOVEC MOJCA 2007
LOZIČ MILOŠ 2007
MARINIČ MARA 2006
MARKIČ ROBERT 1998
MARKIČ DANIJELA 1998
MATEŽIČ DEAN 1987
MIHALJ BRANKO 1965
MIHALJ ERIK
MIHELJ BORUT 1991
MILAVEC ANDREJ 1994
MILAVEC BOŠTJAN 2007
MILOST EVGEN 1987
MOČNIK SIMON 1985
MOČNIK MITJA 2006
MOČNIK SILVANA 1995
OBERDANK SILVIJ 1972
PAHOR PETER 1984
PANGOS MARINO 2010
PELICON ANDREJ 2010
PERTOVT MATIC
PIPAN ZVONIMIR 2006
PIŠOT MARKO 2009
PLAHUTA MIRAN 1972
PLANKO DANIJEL 1988
PLANKO JURE 1987
PLANKO SONJA 1998
PLESNIČAR SILVO 1982
POLAK VINKO 1969
PROSEN BOJAN 2006
RADOVOČ MIČO 1995
RAKUŠA FERDO 1984
RIJAVEC FRANC 1960
RUSTJA RUDI 1952
SEDEJ STANE 1952
SIMČIČ ANDREJ 2002
SIMČIČ TAMARA 1998
SLAPNIK BORIS 1972
SUSIČ PETER 2003
ŠATEJ JERNEJ 1987
ŠIRCA RAJKO 1981
ŠIROK DAVID 1999
ŠULIGOJ DRAGOSLAV 1964
ŠULIGOJ JERNEJ
ŠULIGOJ MIROSLAV 1976
ŠULIGOJ SONJA
TESTEN OLIVER 2009
TEŽAK MARTINA
TEŽAK ROBERT 1996
TOMAŽIČ MATJAŽ 1982
TRAMPUŽ ALEKSANDER 1981
TRŠAVEC ALEKSANDER 1985
VALENTINČIČ MILAN 1982
VARADIN DANIJEL
VECCHIET JOŽE 1960
VELIKONJA MARK 2002
VENDRAMIN BOŠTJAN 2002
VENDRAMIN SIMON 1985
VIDIČ BERNARD 1958
VIDIČ VLADIMIR 1969
VIDMAR MITJAN 1967
ZAJEC ZLATKO 1977
ZAVADLAV VLASTA 2002
ZAVRTANIK DARKO 1965
ZAVRTANIK KATJUŠA 2010
ŽARKOVIČ ENDI 1983
ŽBOGAR IZIDOR 1972