1948

V petek, 27.08. je bilo v upravni zgradbi Mestnega ljudskega odbora v Solkanu ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Solkan. Sprejeta so bila društvena pravila, katerih listino je podpisalo trinajst navzočih članov. Izvolili so društveno vodstvo in za predsednika potrdili Alojza Srebrniča - Džidžija, mizarja iz Solkana, poveljstvo so zaupali Ivanu Zavrtaniku - Nuteju, avtomehaniku in šoferju, direktorju Okrajnega avtoprevozniškega podjetja (OKAP), tajniške posle pa je prevzel Viktor Volk, upravnik pošte v Solkanu.