1955

9. septembra je društvo na Sreberničevem trgu v Solkanu razvilo društveni prapor. Botrovala sta mu Ivo poberaj – tajnik mestne občine Solkan in Stanko Bašin, poveljnik industrijskega gasilskega društva Meblo Nova Gorica. Prapor je prevzel zastavonoša Venceslav Gomišček. Bilo je to na dan praznika, ki spominja na kapitulacijo Italije (8.9.1943) in na Primorsko vseljudsko vstajo, ki je sledila z goriško fronto.