1976

5. in 6. junija je bil v Novi Gorici VIII. gasilski kongres Gasilske zveze Slovenije. Zasedal je v zgradbi občinske skupščine. Organizator so bili gasolci Goriške, na čelu pripravljalnega odbora je bil predsednik občinske konference SZDL Alojz Lah. V paradi je sodelovalo nad 5.000 uniformiranih gasilcev iz vseh slovenskih gasilskih društev ter pripadniki enot CZ iz novogoriške občine.