1990

S 1. novembrom je bila v gasilskem domu v Novi Gorici uvedena dežurna služba. Od leta 1964 do tedaj so novogoriški gasilci prostovoljno dežurali na domu. Ti ljudje so prenašali v tistem obdobju drugačne težave, saj so delali v slabših delovnih pogojih, kot so gasilcem namenjeni danes, to delo je za razliko od dotakratnega postalo plačano. Gasilci so se v tem letu spoprijeli z ognjem kar devetdesetkrat, od tega je dvaindvajsetkrat gorelo v naravi, devetindvajsetkrat pa v zabojnikih za smeti. Osemnajstkrat so imeli gasilci težave s poplavami, petindvajsetkrat pa so morali opraviti ekološko - tehnične intervencije. V obdobju suše so morali prevoziti kar 7.500 m*3 pitne vode. Med opazne in večje požare ter intervencije uvrščamo požar 12. marca v kleti devetnadstropne stolpnice na Gradnikovi ulici v Novi Gorici. še huje je kazalo 28. junija, ko so morali gasilci preprečiti ekološko katastrofo reke Soče in vodnih zajetij. Prišlo je namreč do hude prometne nesreče vozila, ki je prevažalo lahko vnetljivo tekočino. V vodotok je ušlo kar okoli 18.000 litrov derivatov. Gasilcem in drugim strokovnjakom je po štirih dneh naporov uspelo, da ni prišlo do onesnaževanja vode.