1991

To je bilo tisto leto, ki bo v zgodovini Slovenije odslej vedno močno poudarjeno. To je bilo leto reform, vojaškega spopada in nastanka nove države Slovenije. To je imelo izjemen vpliv na delovanje gasilskih društev. že 20. junija je bil sklenjen dogovor med novogoriško občino, Občinsko gasilsko zvezo in Gasilskim društvom Nova Gorica o uporabi premoženja, ki je bilo namenjeno za redno delo Zavoda za gasilsko in reševalno službo p. o. Nova Gorica. Tako so delavci tega društva postali samostojna poklicna enota. Vaje in tekmovanja, tako mladinska kot članska, so se kljub spremenjenim razmeram odvijala po načrtu. Glede na število posredovanj, ki so jih novogoriški gasilci morali opraviti v tem letu, je lepo razvidno, da je bilo leto 1991 zelo razburkano. Intervencij je bilo namreč kar 163, od tega 94 požarov, 12 poplav, 45 je bilo ekološko - tehničnih posredovanj, pa tudi osem prometnih. Za nameček so morali gasilci dvakrat reševati osebe. Tudi v tem letu brez prevoza vode ni šlo, saj so občanom pripeljali 8 milijonov litrov vode. Med zgoraj navedenimi akcijami je vredno omeniti Rožno dolino, ko je 28. junija prišlo do oboroženega spopada med Teritorialno obrambo in JLA, v katerem sta padla dva vojaka, več je bilo ranjenih, med drugimi tudi civilisti. Zgorela sta dva tanka, ki sta ju pogasili novogoriški gasilci. Teritorialci so v tej akciji zajeli več kot 80 vojakov JLA in zveznih miličnikov, zaplenili pa so tudi šest tankov in deset drugih vozil. Druga večja akcija se je odvijala na Tolminskem, ko so Novogoričani pomagali tamkajšnjim kolegom pri zaščiti naravnega okolja, ogroženega zaradi žleda in snega.