1992

V tem letu so bili gasilci prisotni na vseh prireditvah in tekmovanjih, ki jih je priredila občinska, regijska gasilska zveza. Zdi se, da so imeli novogoriški gasilci vsako leto več dela, saj je bilo v obdobju tega leta kar 182 intervencij, torej kar 19 več kot leto pred tem. »žejnim« občanom so morali med drugim pripeljati tudi 9.750 m*3 pitne vode. Na raznih krajih v občini Nova Gorica je zagorelo 81 - krat, pri gašenju pa so bili navzoči tudi domači gasilci. To je lep primer prepletanja in dopolnjevanja prostovoljne dejavnosti s poklicnim gasilstvom in le malo je primerov, kjer si niso stali z ramo ob rami prostovoljci in poklicni gasilci.