1993

Novogoriški gasilci so tudi to leto osvojili štiri prva in eno tretje mesto na občinskem tekmovanju, kar jih je pripeljalo na regijsko tekmovanje. Z ognjem so se to leto gasilci spoprijeli 89 - krat. V enaindvajsetih primerih so sodelovali tudi prostovoljci. Dvakrat so se odzvali ajdovskim kolegom, ko je gorelo na čavnu, enkrat pa so pohiteli v Dornberk, ko je kar dva dni gorelo na čuku pri Braniku. Tu je sodelovalo 122 gasilcev iz novogoriške občine, pripadniki CZ, gozdarji, pa tudi helikopter Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Poleg omenjenih požarov pa je bilo v tem letu še 15 prometnih in 34 tehničnih intervencij, v sušnem obdobju pa so morali gasilci, v glavnem poklicni, pripeljati 16.152 m*3 pitne vode.