1995

V tem letu so sodelovali s petimi oddelki na občinskem in s štirimi na regijskem tekmovanju, ki je bilo to leto v Novi Gorici. Na državno prvenstvo so se uvrstili mladinci, člani in gasilski veterani ter dosegli lepe uspehe, poleg tega pa so se udeležili tudi tekmovanja »Za pokal Bohinja«. To leto ni bilo večjega požara, ki bi zahteval veliko število prostovoljcev, čeprav so morali gasilci posredovati kar 165 - krat, od tega 101 - krat zaradi požara. Med tehničnimi intervencijami, katerih je bilo 53, so morali trikrat reševati ljudi, kar trinajstkrat pa so morali posredovati zaradi nesreče z nevarno snovjo. Za potrebe občanov pa so prevozili 6.568 m*3 pitne vode.