1998

Leto 1998 je bilo spet eno od pomembnejših jubilejnih let, saj je društvo praznovalo in počastilo svoje 50 letno delovanje »v službi ljudstva«! Ob tej priliki je izšla tudi bogata kronika društva za obdobje 1948 – 1998, ki sta jo uredila Rudi Rustja in Artur Lipovž v sodelovanju z uredniškim odborom PGD Nova Gorica.

Prvi pomembnejši dogodek v tem letu je bil slavnosten, saj je društvo praznovalo okroglo obletnico in 50 občni zbor. Sprejet je bil program dela in izvoljeni so bili novi organi društva, potrdili spremembe statuta in oblikovali vodilne organe v društvu. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Stane Črvič, za podpredsednika pa Mitjan Vidmar. Za poveljnika je bil izvoljen Aleksander Trampuž, za namestnika poveljnika je bil izbran Valentin Komel. Vlogo in dolžnost tajnika je še vedno opravljala Ksenija Kralj. Upravni odbor so sestavljali: Tršavec Aleksander, Močnik Stojan, Valentinčič Milan, Komel Avgust, Zavrtanik Marjan, Mihalj Branko, Beltram Darko in Oberdank Silvij. Člani nadzornega odbora pa so bili Križaj Danilo in Kovačič Tomaž. Kmalu po končanem občnem zboru pa so se že začele skrbne priprave na obeležitev 50. letnice društva v septembru mesecu. Ob tej priliki je izšla v nakladi 1.000 izvodov tudi društvena kronika v obliki zbornika 1948 – 1998. V tem letu je društvo opravilo 2.800 ur prostovoljnega dela. Člani so se odzvali na pomoč ob potresu in opravili kar 492 delovnih ur. Poleg številnih ur, ki so jih člani in članice opravili na pripravah za tekmovanja in na samih tekmovanjih, požarnih stražah, udeležbah na različnih kulturnih in športnih prireditvah, so porabili tudi 857 ur prostovoljnega dela za pripravo in izvedbo 50 obletnice društva. V tem letu je tudi 25 mladih gasilcev opravilo preizkuse za pridobitev zlatih, srebrnih in bronastih značk, katere so jim bile podeljene pred občnim zborom.