2000

Tudi v prelomnem letu in na vstopu v novo tisočletje ni bilo članom PGD-ja prikrajšano delovanje v raznih akcijah in intervencijah. V opravljenih 290 akcijah so naši člani opravili kar 7995 prostovoljnih delovnih ur. To je zelo veliko število, ki kaže, da smo se prizadevali na vseh področjih in sicer na strokovni vzgoji, požarni preventivi, intervencijah in ostalih dejavnostih. Samo na področju operativnih del je bilo vloženih 4411 ur. Posredovalo se je na štirih manjših in dveh večjih požarih, poplavah v Novi Gorici v mesecu decembru, pri sanaciji plazu Pod Mark v Šempetru in ob neurju na Banjšicah. Kot vsako leto se je sodelovalo na požarnih stražah na raznih prireditvah in tekmah, ter ob razglasitvi požarne ogroženosti v naravi. V tem letu je računovodske posle prevzela Vlasta Zavadlav, za tajnika je bil imenovan Danilo Križaj, ki je zamenjal že dolgoletno Ksenijo Kralj, v pomoč pa je bila izvoljena še Marija Boltar. V nadzorni odbor namesto Danila Križaja pa je bil sprejet Danijel Planko. Na tekmovanju gasilske zveze so mladinci dosegli drugo mesto, člani pa četrto. Rezultate se je doseglo tudi na tekmovanju v Bohinjski Bistrici, žal pa ni bilo doseženih rezultatov na državnem tekmovanju. na področju izobraževanja in usposabljanja se je organiziral 56 urni tečaj za gasilce. Tečaja se je udeležilo 15 kandidatov – pripravnikov, med njimi 7 žensk in ga vsi uspešno zaključili. V OŠ Šempas in v centralnem vrtcu v Novi Gorici se je izvedla prikazna vaja evakuacije in gašenja, v Splošni bolnišnici Franca Derganca v Šempetru se je sodelovalo na veliki prikazni vaji gašenja in reševanja v bolnišničnem objektu. V tem letu smo dosegli tudi kategorizacijo, ki nam jo strokovne službe sprva niso hotele priznati in so hotele PGD razvrednotit s I. kategorijo. Predvsem po zaslugi Danila Križaja, ki je pripravil na podlagi tega zelo obsežen elaborat, je PGD s 26. junijem bil razvrščen v III. kategorijo, kar je tudi sprejemljivo glede na operativno zmogljivost. Pri tej zmagi so nam izdatno pomagali tudi predsednik in poveljnik GZ Slovenije ter član predsedstva GZS Ivo Krušec. Poleg tega je društvo z 29. avgustom po večletnih prizadevanjih pridobilo lastninsko pravico nad zemljiščem in objektom gasilskega doma. V gasilskem domu so se odvijala redna vzdrževalna dela objekta, okolice in avtoparka. Obnovila se je kopalnica, garderoba, opremila obnovljena dežurna soba in uredila ISDN linija za potrebe dežurnih organov.