2003

V tem letu so člani PGD Nova Gorica opravili 8.000 delovnih ur v različnih akcijah in intervencijah. Posredovali smo na štirih požarih v območju pristojnosti delovanja društva, večji požar na gospodarskem poslopju v Zabrdu, dva požara v naravnem okolju na Trnovem in v Lokvah in požar dimnika v Grgarju. Večkrat tedensko so se opravljali ogledi plazišča v Šmihelu, trikrat smo priskočili na pomoč vaščanom Ravnice in Podškabrijela pri čiščenju rezervoarjev za pitno vodo. Tudi v tem letu se je izvajala požarna straža zaradi velike požarne ogroženosti v naravi. Seveda pa tudi brez požarnih straž na različnih prireditvah ni šlo. Izven naših meja in občine smo intervenirali kar šestnajst krat in sicer pri poplavi HE Doblar 2 v občini Kanal ob Soči, ekološki intervenciji onesnaženja potoka v občini Šempeter Vrtojba, ob požaru v naravnem okolju na Komarči v občini Bohinj, kjer smo kot društvo prostovoljno ponudili pomoč društvu iz Bohinjske Bistrice, ter na slavnem katastrofalnem požaru na Krasu v občini Miren Kostanjevica. Na področji izobraževanja so mladi člani spet pridobili zlate, srebrne in bronaste značke »Preprečujmo požare«. Operativci so uspešno zaključili izobraževanje specialnosti za dihalne naprave na Igu pri Ljubljani. Izvedlo se je tudi skupaj s PGD Šempeter izobraževanje na temo pristopi in nevarnosti pri gašenju požara v zaprtih prostorih. Izpeljal se je tudi začetni in nadaljevalni tečaj za gasilca, katerega je opravilo 12 kandidatov iz našega društva. Udeležili smo se tudi štirih vaj in sicer, mednarodne vaje na Sabotinu, na vaji ob 100 obletnici PGD Čepovan, vaji evakuacije družbe Meblo Jogi in na vaji hladilnice Agro Gorica v Šempetru pri Gorici. V okviru gasilskega doma so potekale aktivnosti in dela kot v predhodnih letih.