2004

Letošnje leto je bilo za društvo zelo aktivno, kar nam prikazuje podatek, da so člani opravili preko 11.000 prostovoljnih delovnih ur! Samo 2.614 ur je bilo opravljenih na intervencijah, požarnih varovanjih in spremljanju plazišča. V okviru območja PGD-ja se je izvedlo štirinajst intervencij, v istem številu smo priskočili na pomoč sosednjim društvom, ob potresu v Posočju pa tudi kolegom iz zgornjega Posočja. Kot vedno je bila udeležba na intervencijah pohvalna. Zaradi ne aktivnega in »spornega« delovanja Gasilske zveze Goriške smo se po preudarni odločitvi odločili za izstop iz zveze. Posledica izstopa iz GZ Goriške pa je bila, da nam je GZS na čelu s poveljnikom Klaričem prižgala rdečo luč na področju izobraževanja, kar pa je bilo krivično in nepošteno do PGD-ja! Vendar se tudi v tem primeru poveljstvo PGD-ja ni vdalo in je poiskalo druge vire, ki bodo zagotovili izobraževanje in usposabljanje članov in s tem krepilo razvoj slovenskega gasilstva. Kar 15 članov operative se je udeležilo in uspešno opravilo 80 urni tečaj za bolničarja, ki ga je organizirala CZ MONG in RK Slovenije. Vsem udeležencem je bila priznana po uspešnem zaključku tečaja tudi specialnost. Vse zasluge za udeležbo na usposabljanju pa gredo svetovalcu za zaščito in reševanje pri MONG Bogdanu Zorattiju. Žal pa tudi letos niso bili doseženi pričakovani rezultati na področju tekmovanj, saj smo se udeleževali v zanemarljivem številu ali pa sploh ne. Naše ekipa se je udeležila tekmovanja v Cerkvenjaku kjer se je tudi kljub trenjem v društvu dobro izkazala. Pojavljajo se tudi težave v avto parku, saj so vozila že dodobra iztrošena in se pojavljajo vedno večji stroški s strani vzdrževanja in popravil. Ostale aktivnosti v okviru gasilskega doma pa se ne razlikujejo preveč od predhodnih.