2005

Poveljnik društva Simon Vendramin je zaradi zasedbe novega delovnega mesta in s tem prevzemom funkcije poveljnika Javne gasilske službe MONG, po pravilih gasilske službe uradno odstopil od funkcije poveljnika društva, ki jo je opravljal tri leta. To funkcijo je prevzel Jernej Šatej, Vendramin pa je ostal še naprej v operativi. V tem letu smo posredovali v 32 intervencijah v okviru naših meja. Poleg devetih požarov v naravi, so sledili v osmih primerih še stavbni požari, štirikrat ob poplavah kletnih prostorov stanovanjskih objektov in ob drugih nesrečah. med vsemi intervencijami najbolj izstopata katastrofalna požara v veterinarskem zavodu Nova Gorica in v podjetju Meblo TOP v Kromberku. V zadnjem primeru gre velika zahvala tudi sosednjim PGD-jem, ki so nam priskočili na pomoč. Izven naših meja smo intervenirali pri požarih pri Lukovici nad Branikom in dvakrat na Trstelju. Poleg navedenih aktivnosti smo opravljali še ostale naloge s področja požarnih straž, preventive in nadzora plazišča v Šmihelu kot vsako predhodno leto. Skupaj PGE smo izvedli prikazne vaje v par osnovnih šolah in v Beuty&Fitness centru Perla. To leto je bilo za naše društvo tudi zelo pomembno, saj se je naredil velik korak na področju delovanja društva, 15. julija je bil ustanovni občni zbor GZ Nova Gorica – Šempeter, za kar se je naše društvo že dalj časa zavzemalo. V začetku meseca oktobra je naše društvo sodelovalo pri organizaciji predstavitve GZ nova Gorica – Šempeter, ki je potekala v Mercator centru v Kromberku. Poleg PGD Nova Gorica in PGD Šempeter, so na prireditvi sodelovali še PGE Nova Gorica in italijanski gasilci iz sosednje Gorice in Vidma. V sklopu prireditve je bilo izpeljano tudi prvo občinsko gasilsko tekmovanje GZ Nova Gorica – Šempeter, katerega se je udeležilo kar sedem desetin iz našega društva (3 desetine pionirjev, ena desetina mladincev, dve desetini članov A in ena desetina članov B). Vse desetine so na tekmovanju dosegle tudi odlične rezultate. Ekipa članov A se je udeležila tudi tekmovanja v Kobaridu, ekipi pionirjev in ekipa mladincev pa regijskega tekmovanja v Vipavi. Skupaj s kolegi iz Gorice smo se maja udeležili srečanja gasilcev Evrope na Bledu, 11. septembra smo se udeležili Parade v Belunu, ki je bila posvečena vsem med intervencijami umrlim gasilcem po svetu. Udeležili smo se še parade v Ajdovščini in v Monfalkonu. Na področju izobraževanja tudi letos ni bilo velikih rezultatov razen, da se je organiziral interni tečaj za mlajše mentorje, ki se ga je udeležilo in uspešno opravilo 12 članov. Pionirji in mladinci so tudi letos osvojili v lepem številu znake »Preprečujmo požare«, pet članov pa je iz pripravniških vrst prestopilo v operativno sestavo.