2006

Na območju naše pristojnosti smo v tem letu izvedli 20 intervencij, na pomoč sosednjim društvom smo priskočili v sedmih primerih. Požarov v naravi smo imeli devet, osem je bilo stavbnih požarov, dva krat so zagoreli zabojniki za smeti, enkrat smo pogasili tovorno vozilo, ter izvedli še vrsto drugih običajnih akcij in intervencij. Najhujše je seveda bilo na katastrofalnem požaru na krasu, kjer smo v enem tednu opravili 371 ur prostovoljnega dela. Naključje pa je botrovalo, da je ravno na prvi dan, ko je izbruhnil požar na Krasu, zagorelo tudi v naravi na našem območju in smo se morali z okrnjeno ekipo in tehniko spoprijeti z ognjenimi zublji. Tu gre posebna zahvala sosednjim PGD-jem, ki so nam priskočili na pomoč. Tudi letos ni šlo brez aktivnosti na različnih področjih požarnega varovanja, preventive in nadzora kot predhodna leta. Skupaj s PGE smo sodelovali na osmih reševalno evakuacijskih vajah na osnovnih in srednjih okoliških šolah, ter nekaj javnih objektih. Na nivoju GZ Nova Gorica – Šempeter smo organizirali tečaj za vodjo enote, katerega je uspešno opravilo osem udeležencev, ter nadaljevalni tečaj za gasilca, ki ga je opravilo šest udeležencev. Poleg teh izobraževanj so nekateri člani opravili še tečaje za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi in usposabljanje za informatika. Rezultati na področju izobraževanja niso bili zadovoljivo izvedeni kot je bilo načrtovano, vendar bolj uspešno kot predhodni dve leti. Poveljstvo si je zadalo, da se bo na tem področju v naslednjem letu naredilo še več. Na področju tekmovalnih aktivnosti se je letos ekipa članov A udeležila tekmovanja v Crekvenjaku, avtorallya v Kobaridu, ter ena ekipa članov in ena ekipa članic rallya gasilskih terenskih vozil v Postojni, kjer je prav ekipa članic dosegla odlično 3. mesto. V začetku meseca oktobra je naše društvo sodelovalo pri organizaciji predstavitve GZ Nova Gorica – Šempeter, ki je potekala na delu Kidričeve ulice v Novi Gorici, kjer smo skupaj s kolegi PGD Šempeter, PGE Nova Gorica in italijanskimi gasilci iz sosednje Gorice, letališča Ronchi in iz Vidma predstavili gasilsko tehniko in opremo za zaključek pa izvedli še skupno reševalno vajo na nebotičniku. V mesecu novembru smo obiskali italijanske kolege na predstavitvi v Romansu. Začele so se priprave za nabavo novega gasilskega vozila GVC 16-25, ki naj bi bilo nabavljeno z občinskimi sredstvi, in sredstvi, ki jih bo zagotovilo društvo samo. V prostorih gasilskega doma pa so se izvajala preureditvena dela kletnih prostorov in ureditev okolice.