2008

V letu 2008 smo imeli 34 intervencij, kar je nekoliko manj kot prejšnja leta. Vzrok manjšemu številu intervencij je majhno število gozdnih in travniških požarov v lanskem letu, teh jih je bilo le 7 , pa še velika večina le-teh je bilo manjšega obsega na območju Banjšic, kjer imamo najverjetneje skrivnega prijatelja, ki nam popestri naše delo. Od požarnih intervencij katerih je bilo v lanskem letu 21 bi izpostavil mogoče dve največji, na kateri smo sodelovali, in sicer požar kamionov v Šempetru, ter požar v Ultrapacu Volčja draga, ki sta bili uspešno izpeljani.
Imeli smo tudi kar nekaj dimniških požarov, zato bi bilo smiselno v mesecu oktobru izvajati preventivne oglede po krajevnih skupnostih naše občine, kjer bi lahko svetovali občanom z koristnimi nasveti.

Tudi v letu 2008 nam narava ni prizanašala, sicer so se naravne nesreče izognile naši občini, zato smo veliko večino našega dela opravili izven meja le-te. V mesecu juliju smo nudili pomoč pri prekrivanju streh v občini Šempeter-Vrtojba, katere je preluknjala toča, ter v občini Kamnik, v naselju Gozd, kjer je orkanski veter odkrival strehe. V mesecu avgustu pa smo z našo avto-lestvijo nudili pomoč v Italiji, v Gradežu, kjer je škodo prav tako povzročil orkanski veter, ter pomagali pri prekrivanju strehe naši članici.
Zaradi sušnega obdobja smo v mesecu februarju izvajali požarne obhode na našem požarnem okolišu. Do konca leta pa smo skupaj opravili 800 ur požarnih varovanj in požarnih straž, za kar bi se zahvalili operativnim gasilcem, ki so pomagali pri izvajanju le teh.
Veliko smo naredili tudi na področju izvajanja vaj saj jih je bilo v lanskem letu 10, del teh v naši režiji, na nekatere pa smo bili povabljeni. Pri vajah bi izpostavil vadbo terenske vožnje, katero smo izpeljali v sodelovanju z društvom Lijak 4x4, in jo bomo najverjetneje v letošnjem letu ponovili.
Na področju izobraževanja v lanskem letu nismo naredili veliko, ker so bile naše želje očitno prevelik zalogaj za gasilsko zvezo, tako našo N.Gorica-Šempeter kot za GZ Slovenije, saj je bila njihova odzivnost na naše potrebe prepočasna, zato se je velika večina izobraževanj premaknila v leto 2009.
Smo pa v lanskem letu zagotovili zdravniške preglede za vse preostale operativne gasilce, ki ga še niso imeli oziroma jim je potekel.

Ob praznovanju 60-letnice smo na dan praznovanja izpeljali predstavitev naše dejavnosti v centru mesta, kjer so se predstavili mladina, člani, članice in veterani.Takrat smo tudi izvedli prikazno vajo »Pahljača«, ki je bila zopet izpeljana po natanko 20 letih. Pri tej vaji so nam pomoč nudili kolegi iz Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Salonit, za kar se jim še enkrat zahvaljujem.

V letu, ki je za nami smo opravili približno 3300 prostovoljnih ur na intervencijah, požarnih stražah, vajah ter ostalih aktivnostih kot so razni prikazi in predavanja. V to število prostovoljnih ur pa niso zajete ure opravljene pri taboru ter ure pri pripravi praznovanja naše 60-letnice, tako da je ta številka veliko večja.

Še veliko dela je bilo narejenega vendar vsega se ne da zajeti v poročilo, Upam in verjamem, da bomo s skupnimi močmi, v letu , ki je pred nami, izpeljali vse zadane naloge, ki nas čakajo ter še bolj dvignili našo pripravljenost in usposobljenost.

Gasilski pozdrav » Na pomoč«

Poveljnik PGD Nova Gorica
Zlatko Zajec