2009

Poveljnik društva Zlatko Zajec, je svojo funkcijo opravljal do poletnih mesecev, nato ga je nadomestil namestnik poveljnika Simon Močnik. Tudi leto 2009 so zaznamovale številne intervencije, reševalno – evakuacijske vaje, požarne straže, rediteljske službe, izobraževanja naših članov itd.

Skupno smo imeli 44 intervencij, od tega 15 intervencij pri požarih v naravi, enako število pa je bilo tudi tehničnih intervencij. Pri stavbnih požarih smo intervenirali 11 krat, pri drugih nesrečah pa 3 krat.  Konec leta so zaznamovale poplave, ki so zajele Goriško. Najbolj kritično je bilo v Solkanu, kjer je bila v nevarnosti hidroelektrarna. V okolici Branika smo nudili pomoč gasilcem PGD Dornberk.

Kot vsako leto smo velik poudarek namenili dobremu sodelovanju s poklicno gasilsko enoto Nova Gorica, saj smo skupaj sodelovali na reševalno – evakuacijskih vajah na gradu Ozeljan, zabavišču Perla in še na nekaterih drugih vajah, ki smo jih izvajali v gasilskem domu.  Za mestno občino Nova Gorica smo opravljali požarne straže in rediteljske službe.

 

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo izvedli reševalno vajo na domu upokojencev v Novi Gorici ter organizirali predstavitev društva pred nakupovalnim centrom Qlandia, kjer smo občanom in obiskovalcem prikazali razne vaje ter vozila in opremo. V predstavitvi so sodelovali vsi člani našega društva (pionirji, mladinci, člani, članice in veterani), pridružili pa so se nam tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Anhovo.

Na nivoju gasilske zveze Nova Gorica – Šempeter smo izpeljali tečaj za vodjo skupine, katerega je uspešno opravilo deset članov, dvajset članov je opravilo tudi tečaj za uporabnike radijskih postaj. Izobraževanje za delo s helikopterjem so opravili štirje člani, štirje člani pa so tudi uspešno zaključili tečaj za uporabo dihalnih aparatov. Pridobili smo tudi tri nove častnike. S tremi ekipami (člani A, mladinci in pionirji) smo se udeležili tudi občinskega tekmovanja v Šempetru, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje.

Udeležili smo se tudi tradicionalnega avtorelija v Postojni in Kobaridu, v mesecu juniju smo izvedli več prikaznih vaj v počastitev občinskega praznika v občine Cerkvenjak.

Skupaj z gasilci iz sosednje Gorice smo se udeležili srečanja v Ronchih ter dobrodelne pedstavitve za Unicef v stari Gorici.

Za osebno varnost operativnih članov smo nabavili nove intervencijske obleke ter čelade za gozdne požar. Redno skrbimo in vzdržujemo vozila ter osebno in skupno rabo.

 

Gasilski pozdrav » Na pomoč«                                                                      

Namestnik poveljnika PGD Nova Gorica
Simon Močnik