Društvo
Domov > Društvo
VODSTVO DRUŠTVA
ORGANI IN KOMISIJE DRUŠTVA
DRUŠTVO
OPERATIVNA ENOTA
MLADINA
VETERANI

Vodstvo društva 2018 - 2023:

               

Predsednik Endi Žarkovič
Namestnik predsednika Robert Težak
Poveljnik Simon Močnik
Namestnik poveljnika Dani Boltar
Podpoveljnik Darko Ferluga
TajnikŠtefan Šantak
BlagajnikMiha Velikonja
     

Vključevanje in delo z mladimi v prostovoljnem gasilskem društvu Nova Gorica predstavlja eno najpomembnejših dejavnosti. Vsi se zavedamo, da gasilsko društvo brez mladine tako rekoč nima prihodnosti, kar nam potrjuje tudi znani rek \'na mladih svet stoji\'. Ker se tega še kako zavedamo mladinska komisija oblikuje letne programe za izvajanje gasilskega krožka.

Na gasilskem krožku otroci usvajajo nove veščine in spretnosti ter s pridobljenim znanjem, dosegajo zelo dobre rezultate na gasilskih tekmovanjih.

Gasilski krožek je sestavljen iz različnih aktivnosti kot so: spoznavanje in rokovanje z gasilskim orodjem in opremo, priprava na tekmovanje iz gasilskega kviza in orientacije, tekmovanje iz gasilsko športnih disciplin, prva pomoč, spodbujanje gibanja, igranje, druženje s sovrstniki in mentorji, ipd.

Posebno obliko druženja in usposabljanja izvajamo na gasilskem taboru, ki poteka ob koncu šolskega leta. Otroke učimo medsebojnega sodelovanja, zdrave tekmovalnosti in pozitivnega ter sprejemajočega odnosa do sočloveka.   

Za izvajanje programa mladinske komisije skrbi mlada šest članska ekipa mentorjev. Vsi mentorji so bili člani mladine. Prav zato stremimo k temu, da z vztrajnostjo, aktivnostjo, spodbujanjem, sodelovanjem in vzgojo mladih gasilcev, katerega navdušimo ne samo, da postane gasilec, ampak tudi mentor mladine.    

Gasilski krožek je namenjen mladim od 6 do 16 leta. Izvaja se med šolskim letom, vsak petek od 16. 30 do 17. 30 v gasilskem domu.

Vabljeni vsi zainteresirani, da se nam pridružite.

Vprašanja in informacije: mladinska.komisijaNG@gmail.com

Predsednica mladinske komisije PGD Nova Gorica:

Marija Zaletel