Zgodovina
Domov > Zgodovina

2017

V letu 2017 je društvo pri intervencijah, požarnih stražah in vajah naredilo skupaj 2100 delovnih ur. Skupaj smo opravili 34 intervencij. Od tega smo 9-krat posredovali pri požarih v naravi, kjer smo naredili 320 ur. Imeli smo 11 tehničnih intervencij, kjer smo skupaj opravili 140 ur. Enkrat so nas poklicali za gašenje požara na prometnem sredstvu, 3-krat pa smo sodelovali pri varovanju območja med uničenjem neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pri posredovanjih smo skupaj naredili 700 ur. Avgusta smo posredovali tudi v Občini Komen, kjer smo pomagali pri gašenju požara v naravi med Komnom in Branikom. Pri 45 požarnih stražah in rediteljskih službah smo naredili 730 delovnih ur. Ob razglasitvi velike požarne ogroženosti smo opravljali požarne obhode. Večdnevno požarno stražo smo imeli v nakupovalnem centru Supernova, kjer so potekala vzdrževalna dela, in ob delih na plinovodnem omrežju v mestu. V oktobru smo ob mesecu požarne varnosti izvedli tradicionalno predstavitev delovanja društva. Operativni člani so izvedli vajo s prostostoječo lestvijo. Zahvala gre PGD-ju Šempeter pri Gorici, poklicni gasilski enoti iz Nove Gorice in ekipi RK-ja. Pod okriljem GZ Nova Gorica - Šempeter sta dva člana opravila tečaj za operativnega gasilca, štirje člani pa tečaj za pripravnika. Poleg operativnih vaj smo se z gasilsko enoto iz Nove Gorice udeležili vaje v Osnovni šoli Ledine in vaje v stavbi MO Nova Gorica. V oktobru smo postavljali vodno pregrado na reki Soči in sodelovali na vaji v šempetrski bolnišnici.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik
2016

Leto 2016 je bilo za operativno enoto PGD Nova Gorica po številu intervencij povprečno. Pri intervencijah, požarnih stražah in vajah smo skupaj naredili 2800 ur. Operativa je opravila 45 intervencij. Pri požarih v naravi smo posredovali 15-krat, pri čemer smo naredili 955 ur. Pri požarih na objektih smo posredovali 13-krat in naredili 358 ur. Imeli smo 12 tehničnih intervencij, kjer smo skupaj naredili 104 ure. Enkrat so nas pozvali za gašenje požara na prometnem sredstvu, 3-krat pa smo prevzeli požarno varovanje pri uničevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev. Sodelovali smo tudi v iskalni akciji dela letala, ki je strmoglavilo na območju Predmeje. Pri posredovanju smo skupaj naredili 1494 ur. Poleg intervencij v našem sektorju smo posredovali tudi v Občini Miren - Kostanjevica, kjer smo gasilcem iz Kostanjevice na Krasu pomagali gasiti gozdni požar nad Mirnom. Avgusta smo bili pozvani na Kraški rob v koprski občini, kjer smo dva dni sodelovali pri gašenju obsežnega požara v naravi. V septembru smo priskočili na pomoč šempetrskim gasilcem pri gašenju gospodarskega poslopja. Pri 46 požarnih stražah in rediteljskih službah smo naredili 622 delovnih ur. V oktobru – mesecu požarne varnosti – smo organizirali že tradicionalno predstavitev delovanja društva pred stavbo MO Nova Gorica. Obiskovalcem smo predstavili gasilska vozila in opremo ter prikazali nekaj vaj. Kot vedno so nam pomagali gasilci iz Trsta, Gorice in PGD-ja Šempeter pri Gorici, PGE Nova Gorica, enota za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev ter Društvo za podvodne dejavnosti Soča. Poleg operativnih vaj smo se oktobra udeležili večje vaje v podjetju Salonit Anhovo, kjer smo bili zadolženi za postavitev vodne pregrade na reki Soči.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik


2015

V letu 2015 smo pri intervencijah, požarnih stražah in vajah naredili 2400 ur. Društvo je opravilo skupaj 37 intervencij. Pri požarih v naravi smo posredovali 11-krat, pri čemer smo naredili 170 ur. Pri požarih na objektih smo posredovali 13-krat in porabili 141 ur. Pri desetih tehničnih intervencijah smo skupaj opravili 183 ur. Enkrat so nas pozvali za gašenje požara na avtomobilu, enkrat za iskanje pogrešane osebe in enkrat pri uničevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev, kjer smo zavarovali kraj dogodka. Pri posredovanju smo skupaj naredili 533 delovnih ur. Poleg intervencij v našem sektorju smo priskočili na pomoč kolegom iz PGD-ja Dobrovo pri gašenju požara v naravi. Pri 41 požarnih stražah in rediteljskih službah smo naredili 712 delovnih ur. Maja smo se spet pridružili gasilcem iz Krmina na njihovem srečanju. V novembru smo z raznimi vajami popestrili prireditev v kraju Romans d'Isonzo (Italija). V juniju se je 14 naših članov udeležilo sejma v Hannovru, kjer so si ogledali najnovejšo opremo in vozila. Na povabilo Kluba goriških študentov smo sodelovali na predstavitvi goriških društev. Sodelovali smo tudi na prireditvi Sončkov dan v centru Nove Gorice. Oktobra smo ob mesecu požarne varnosti in v sklopu praznovanja desete obletnice GZ Nova Gorica - Šempeter pod njenim okriljem organizirali že tradicionalno predstavitev gasilstva ter našega društva pred nakupovalnim centrom Qlandia. Obiskovalcem smo predstavili vozila in opremo ter z gasilci iz PDGja Šempeter pri Gorici izvedli raznovrstne prikaze. Na predstavitvi so poleg našega društva in PGD-ja Šempeter sodelovali še Gasilska enota Nova Gorica ter gasilci iz Gorice, Vidma in Trsta. V organizaciji GZ Nova Gorica - Šempeter se je zaključil tečaj za vodjo skupine, ki ga je uspešno opravilo pet naših članov. Poleg vaj v našem domu smo se z gasilci PGD-ja Šempeter pri Gorici udeležili vaje v Vrtojbensko-Biljenskih gričih na temo gašenja požarov v naravi. Skupaj smo se udeležili usposabljanja za delo z muljno črpalko večjih zmogljivosti. V novembru sta se obe operativni enoti udeležili usposabljanja za gašenje notranjih požarov, ki je potekalo v izobraževalnem centru v Sežani.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik
2014

Leto 2014 je bilo po številu intervencij povprečno leto, ki so ga zaznamovale tehnične intervencije, predvsem pri poplavah in žledu. Operativa je tako samo pri intervencijah, požarnih stražah in vajah naredila več kot 3500 delovnih ur. Društvo je skupaj opravilo 48 intervencij. Pri požarih v naravi smo posredovali 4-krat, pri čemer smo naredili 28 ur. Pri požarih na objektih smo posredovali 18-krat in naredili 175 ur. Imeli smo 23 tehničnih intervencij, pri katerih smo skupaj naredili 775 ur. Poleg tega so nas 3-krat pozvali za gašenje požara na prometnem sredstvu. Pri posredovanju smo skupaj naredili 1000 ur. Februarja smo gasilcem iz Čepovana priskočili na pomoč pri odpravi škode, ki jo je povzročil žled. Pri 58 požarnih stražah in rediteljskih službah smo naredili 1480 ur. Po naročilu MO Nova Gorica oziroma CZ smo opravili 22 brezplačnih varovanj, pri čemer smo naredili 642 ur. Maja smo se ponovno udeležili predstavitve gasilstva v Krminu v Italiji. Poleg vaj, ki so potekale v gasilskem domu, smo se na povabilo PGD-ja Šempeter pri Gorici udeležili vaj obeh operativnih enot, ki so potekale v gramoznici pri Vrtojbi. Aprila smo se udeležili vaje gašenja požara v naravi, ki jo je organizirala GZ Nova Gorica - Šempeter. Skupaj z gasilsko enoto smo se udeležili evakuacijske vaje v Vrtcu Šempas in sodelovali pri vaji Soča, kjer smo postavljali vodno pregrado. Maja smo za prebivalce Trnovega pri Gorici izvedli prikaz gašenja. Sodelovali smo tudi na svetovnem prvenstvu reševalnih psov, kjer smo izvajali razne vaje. V oktobru – mesecu požarne varnosti – smo organizirali tradicionalno predstavitev delovanja društva. Obiskovalcem smo predstavili vozila in opremo ter izvedli razne vaje. Z nami so bili gasilci iz Trsta in Gorice, CZ iz Ronk (Italija), PGD Šempeter pri Gorici, poklicna gasilska enota iz Nove Gorice ter Uprava za zaščito in reševanje. V organizaciji GZ Nova Gorica - Šempeter sta potekala nadaljevalni tečaj za gasilca, ki ga je uspešno opravilo šest članov, in tečaj za uporabnika radijskih postaj, ki se ga je udeležilo 15 članov našega društva. V letu 2014 smo obnovili in opremili kombi VITO.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik2013

Leto 2013 je bilo po številu intervencij povprečno, saj jih je bilo veliko manj kot v letu 2012. Kljub temu smo pri intervencijah, požarnih stražah in vajah naredili 2500 ur. Društvo je skupaj opravilo 36 intervencij. Pri požarih v naravi smo posredovali 18-krat, pri čemer smo naredili 688 ur. Pri požarih na objektih smo posredovali 10-krat in naredili 161 ur. Imeli smo sedem tehničnih intervencij, pri čemer smo naredili 86 ur. Enkrat so nas pozvali za gašenje požara na prometnem sredstvu. Pri intervencijah smo skupaj naredili 937 ur. Poleg intervencij v našem sektorju smo posredovali na Trstelju v Občini Miren - Kostanjevica in v Občini Kanal ob Soči. V obeh primerih je šlo za požar v naravi. Pri 46 požarnih stražah in rediteljskih službah smo naredili 1084 delovnih ur. Ob razglasitvi velike požarne ogroženosti smo opravljali požarne obhode ob trasi železniške proge, pri čemer smo naredili 66 ur in prevozili okoli 800 kilometrov. Poleg požarnih obhodov z vozilom smo skupaj s člani aerokluba izvedli tudi šest preletov območja. Dvakrat smo varovali območje ob odstranjevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev. Kot vedno smo dobro sodelovali z gasilci iz Italije, s katerimi smo se maja udeležili mednarodnega srečanja gasilcev v Avstriji. Poleg rednih mesečnih vaj smo se odzvali povabilu PGD-ja Šempeter pri Gorici in se udeležili vaje obeh operativnih enot v gramoznici pri Vrtojbi. Oktobra smo organizirali že tradicionalno predstavitev in delovanje društva pred nakupovalnim centrom Qlandia. Povabilu so se pridružili tudi gasilci iz Trsta, Gorice in PGD-ja Šempeter pri Gorici, poklicna gasilska enota iz Nove Gorice in član enote za hitre intervencije HRI. V društvu smo izvedli osnovni tečaj za gasilca pripravnika, ki ga je obiskovalo in opravilo sedem članov. V organizaciji GZ Nova Gorica - Šempeter se je zaključil nadaljevalni tečaj za gasilca, ki ga je uspešno opravilo šest naših članov. Največja pridobitev v tem letu je bila vsekakor gasilsko vozilo cisterna za gozdne požare tipa 3 (GCGP-3), ki je namenjeno gašenju požarov v naravi.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik
2012

letu 2012 smo operativni člani društva naredili več kot 10.000 delovnih ur. Skupaj smo opravili 94 intervencij, kar je največ doslej. Pri požarih v naravi smo posredovali 51-krat, pri čemer smo naredili 1953 ur. Pri požarih na objektih smo posredovali 29-krat, pri čemer smo naredili 294 ur. Opravili smo 13 tehničnih intervencij, pri katerih smo naredili kar 2381 ur. Enkrat so nas poklicali ob požaru na prometnem sredstvu. Pri intervencijah smo skupaj naredili 4630 ur. Leto 2012 so zaznamovali naravne nesreče in večji požari v naravi. Zahtevne intervencije smo imeli oktobra ob posredovanju pri poplavah, februarja, ko je Goriško zajela močna burja, ter avgusta, ko je na Sveti gori in v Črnem Kalu divjal večji gozdni požar. Poleg intervencij v našem sektorju smo posredovali pri že omenjenem požaru v Črnem Kalu, Občini Kanal ob Soči, kjer smo pomagali gasiti gozdni požar nad vasjo Ajba, in na Vojščici v Občini Miren - Kostanjevica, kamor smo bili pozvani h gašenju požara v naravi. Pri 44 požarnih stražah in rediteljskih službah smo naredili 1041 delovnih ur. Poleg vaj s službujočimi izmenami v gasilskem domu smo se skupaj udeležili vaje v Vrtcu Kurirček in večje vaje v stavbi MO Nova Gorica. Sodelovali smo pri predstavitvi gašenja z ročnimi gasilnimi aparati v Ravnici in se udeležili usposabljanja, kako ukrepati ob množični nesreči. Prav tako smo nadaljevali z zelo dobrim sodelovanjem z gasilci iz Italije in gasilci iz vojaške baze Nato v Avianu. Z našo prostostoječo lestvijo smo popestrili slovesnost ob prevzemu novega vozila v Cerkvenjaku in Drežnici. V oktobru – mesecu požarne varnosti – smo že tradicionalno organizirali predstavitev delovanja društva pred nakupovalnim centrom Qlandia. Na povabilo CZ Občine Šempeter - Vrtojba in PGD-ja Šempeter pri Gorici smo sodelovali na prikaznih vajah sil zaščite in reševanja, kjer smo se predstavili z našo avtolestvijo in reševalno blazino. Sedem članov našega društva se je udeležilo nadaljevalnega tečaja za gasilca, ki ga je organizirala GZ Nova Gorica – Šempeter.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik


 
2011

V letu 2011 smo imeli skupno 49 intervencij. Opravili smo 11 tehničnih intervencij, pri stavbnih požarih smo posredovali 18-krat, pri požarih v naravi pa 20-krat. Skupaj smo naredili 1200 delovnih ur. Poleg intervencij v našem sektorju smo z avto lestvijo trikrat posredovali v Občini Brda in enkrat v Občini Kanal ob Soči. Ob požarih v naravi smo posredovali v Občini Miren - Kostanjevica in Občini Renče - Vogrsko. Pri 44 požarnih stražah in rediteljskih službah smo skupaj naredili 900 delovnih ur. Udeležili smo se tudi tekmovanj. Člani A in člani B so na občinskem tekmovanju v Šempetru zasedli prvo mesto. Sodelovanje s poklicno gasilsko enoto pri intervencijah in reševalno-taktičnih vajah je bilo dobro. Dobro je bilo tudi sodelovanje z gasilci iz Italije. Skupaj smo se udeležili strokovne ekskurzije v Natovi bazi v Avianu in sodelovali na prikaznih vajah v Ronkah. Udeležili smo se tudi mednarodnega srečanja gasilcev iz cele Evrope, ki je potekalo v Frankfurtu ob Odri na meji s Poljsko. Ob dnevih zaščite in reševanja, ki je potekalo v Kopru, smo se z društvi Podnanos, Tolmin in Salonit Anhovo predstavili s prostostoječo lestvijo. V oktobru – mesecu požarne varnosti – smo že tradicionalno organizirali predstavitev in delovanje društva pred Qlandio. Z nami so sodelovali gasilci iz Trsta, Gorice in PGD-ja Šempeter pri Gorici, poklicni enoti ter ekipi CZ za odkrivanje neeksplodiranih ubojnih sredstev. V društvu smo izpeljali osnovni tečaj za gasilca in tako pridobili deset gasilcev pripravnikov. Začel se je nadaljevalni tečaj za gasilca, ki se ga je udeležilo sedem naših članov. V organizaciji GZ Nova Gorica - Šempeter je potekal tečaj za bolničarja, ki se ga je udeležilo sedem članov.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik
2010

V letu 2010 smo imeli skupno 27 intervencij. Tehničnih intervencij je bilo devet, pri stavbnih požarih smo posredovali 12-krat, pri požarih v naravi 4-krat in pri drugih nesrečah 2-krat. Skupaj smo naredili 1500 delovnih ur. Leto so zaznamovale poplave in močna burja, ki je zajela naše kraje. Poleg intervencij v našem sektorju smo priskočili na pomoč gasilcem iz Ajdovščine in Kostanjevice na Krasu. Ob burji smo z našo avtolestvijo priskočili na pomoč italijanskim kolegom. Opravili smo 59 požarnih straž in rediteljskih služb – skupaj 1000 delovnih ur. S poklicno gasilsko enoto smo dobro sodelovali pri vseh intervencijah in reševalno-taktičnih vajah v Vrtcu Nova Gorica, na Osnovni šoli Frana Erjavca, v zabaviščnem centru Perla in pri večji vaji na Majskih poljanah. Prav tako smo dobro sodelovali s CZ in gasilci iz Italije. Skupaj smo se udeležili vaje na Sabotinu in sodelovali pri odprtju novih prostorov CZ v Ronkah v Italiji, kjer sta potekala tudi mednarodno tekmovanje in prikaz prostostoječe lestve. Udeležili smo se tudi tradicionalnega relija z avtomobili v Postojni in sodelovali v enodnevni čistilni akciji Očistimo Slovenijo. V oktobru – mesecu požarne varnosti – smo organizirali predstavitev društva pred nakupovalnim centrom Qlandia. Na predstavitvi so sodelovali tudi gasilci iz Trsta, Gorice, PGD Šempeter pri Gorici, PIGD Salonit Anhovo in Gasilska enota Nova Gorica.

Poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik


.

2009

Poveljnik društva Zlatko Zajec, je svojo funkcijo opravljal do poletnih mesecev, nato ga je nadomestil namestnik poveljnika Simon Močnik. Tudi leto 2009 so zaznamovale številne intervencije, reševalno – evakuacijske vaje, požarne straže, rediteljske službe, izobraževanja naših članov itd.Skupno smo imeli 44 intervencij, od tega 15 intervencij pri požarih v naravi, enako število pa je bilo tudi tehničnih intervencij. Pri stavbnih požarih smo intervenirali 11 krat, pri drugih nesrečah pa 3 krat.  Konec leta so zaznamovale poplave, ki so zajele Goriško. Najbolj kritično je bilo v Solkanu, kjer je bila v nevarnosti hidroelektrarna. V okolici Branika smo nudili pomoč gasilcem PGD Dornberk.Kot vsako leto smo velik poudarek namenili dobremu sodelovanju s poklicno gasilsko enoto Nova Gorica, saj smo skupaj sodelovali na reševalno – evakuacijskih vajah na gradu Ozeljan, zabavišču Perla in še na nekaterih drugih vajah, ki smo jih izvajali v gasilskem domu.  Za mestno občino Nova Gorica smo opravljali požarne straže in rediteljske službe. V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo izvedli reševalno vajo na domu upokojencev v Novi Gorici ter organizirali predstavitev društva pred nakupovalnim centrom Qlandia, kjer smo občanom in obiskovalcem prikazali razne vaje ter vozila in opremo. V predstavitvi so sodelovali vsi člani našega društva (pionirji, mladinci, člani, članice in veterani), pridružili pa so se nam tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Anhovo.Na nivoju gasilske zveze Nova Gorica – Šempeter smo izpeljali tečaj za vodjo skupine, katerega je uspešno opravilo deset članov, dvajset članov je opravilo tudi tečaj za uporabnike radijskih postaj. Izobraževanje za delo s helikopterjem so opravili štirje člani, štirje člani pa so tudi uspešno zaključili tečaj za uporabo dihalnih aparatov. Pridobili smo tudi tri nove častnike. S tremi ekipami (člani A, mladinci in pionirji) smo se udeležili tudi občinskega tekmovanja v Šempetru, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje.Udeležili smo se tudi tradicionalnega avtorelija v Postojni in Kobaridu, v mesecu juniju smo izvedli več prikaznih vaj v počastitev občinskega praznika v občine Cerkvenjak.Skupaj z gasilci iz sosednje Gorice smo se udeležili srečanja v Ronchih ter dobrodelne pedstavitve za Unicef v stari Gorici.Za osebno varnost operativnih članov smo nabavili nove intervencijske obleke ter čelade za gozdne požar. Redno skrbimo in vzdržujemo vozila ter osebno in skupno rabo. 

Gasilski pozdrav » Na pomoč«                                                                     

Namestnik poveljnika PGD Nova Gorica Simon Močnik

2008

V letu 2008 smo imeli 34 intervencij, kar je nekoliko manj kot prejšnja leta. Vzrok manjšemu številu intervencij je majhno število gozdnih in travniških požarov v lanskem letu, teh jih je bilo le 7 , pa še velika večina le-teh je bilo manjšega obsega na območju Banjšic, kjer imamo najverjetneje skrivnega prijatelja, ki nam popestri naše delo. Od požarnih intervencij katerih je bilo v lanskem letu 21 bi izpostavil mogoče dve največji, na kateri smo sodelovali, in sicer požar kamionov v Šempetru, ter požar v Ultrapacu Volčja draga, ki sta bili uspešno izpeljani. Imeli smo tudi kar nekaj dimniških požarov, zato bi bilo smiselno v mesecu oktobru izvajati preventivne oglede po krajevnih skupnostih naše občine, kjer bi lahko svetovali občanom z koristnimi nasveti.Tudi v letu 2008 nam narava ni prizanašala, sicer so se naravne nesreče izognile naši občini, zato smo veliko večino našega dela opravili izven meja le-te. V mesecu juliju smo nudili pomoč pri prekrivanju streh v občini Šempeter-Vrtojba, katere je preluknjala toča, ter v občini Kamnik, v naselju Gozd, kjer je orkanski veter odkrival strehe. V mesecu avgustu pa smo z našo avto-lestvijo nudili pomoč v Italiji, v Gradežu, kjer je škodo prav tako povzročil orkanski veter, ter pomagali pri prekrivanju strehe naši članici. Zaradi sušnega obdobja smo v mesecu februarju izvajali požarne obhode na našem požarnem okolišu. Do konca leta pa smo skupaj opravili 800 ur požarnih varovanj in požarnih straž, za kar bi se zahvalili operativnim gasilcem, ki so pomagali pri izvajanju le teh. Veliko smo naredili tudi na področju izvajanja vaj saj jih je bilo v lanskem letu 10, del teh v naši režiji, na nekatere pa smo bili povabljeni. Pri vajah bi izpostavil vadbo terenske vožnje, katero smo izpeljali v sodelovanju z društvom Lijak 4x4, in jo bomo najverjetneje v letošnjem letu ponovili. Na področju izobraževanja v lanskem letu nismo naredili veliko, ker so bile naše želje očitno prevelik zalogaj za gasilsko zvezo, tako našo N.Gorica-Šempeter kot za GZ Slovenije, saj je bila njihova odzivnost na naše potrebe prepočasna, zato se je velika večina izobraževanj premaknila v leto 2009. Smo pa v lanskem letu zagotovili zdravniške preglede za vse preostale operativne gasilce, ki ga še niso imeli oziroma jim je potekel.Ob praznovanju 60-letnice smo na dan praznovanja izpeljali predstavitev naše dejavnosti v centru mesta, kjer so se predstavili mladina, člani, članice in veterani.Takrat smo tudi izvedli prikazno vajo »Pahljača«, ki je bila zopet izpeljana po natanko 20 letih. Pri tej vaji so nam pomoč nudili kolegi iz Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Salonit, za kar se jim še enkrat zahvaljujem.V letu, ki je za nami smo opravili približno 3300 prostovoljnih ur na intervencijah, požarnih stražah, vajah ter ostalih aktivnostih kot so razni prikazi in predavanja. V to število prostovoljnih ur pa niso zajete ure opravljene pri taboru ter ure pri pripravi praznovanja naše 60-letnice, tako da je ta številka veliko večja.

Še veliko dela je bilo narejenega vendar vsega se ne da zajeti v poročilo, Upam in verjamem, da bomo s skupnimi močmi, v letu , ki je pred nami, izpeljali vse zadane naloge, ki nas čakajo ter še bolj dvignili našo pripravljenost in usposobljenost.Gasilski pozdrav » Na pomoč«

Poveljnik PGD Nova Gorica Zlatko Zajec

2007

Tudi v tem letu smo intervenirali v 44 primerih. Največ dela je bilo s požari v naravi, ki jih je bilo petnajst. Pri stavbnih požarih smo intervenirali v 10 primerih, opravili 7 tehničnih intervencij in reševali eno goreče vozilo. Poleg naštetih pa smo nekajkrat posredovali tudi v drugih raznih primerih. To leto je bilo zaznamovano tudi s poplavami po vsej državi. Naše društvo je priskočilo na pomoč prizadetim na katastrofalnem območju Železnikov, kjer smo pomagali štiri dni odstranjevati posledice vodne ujme. Delovali pa smo tudi v tujini. Naš član Boltar Tilen s kolegom Pahor Dejanom iz Šempetrskega društva s posadko helikopterja SV odšel na pomoč v Grčijo, kjer so divjali požari velikih razsežnosti v naravi. Seveda pa smo skozi leto opravljali naloge kot v predhodnih letih, na plazišču v Šmihelu, na športnih in kulturnih javnih prireditvah, požarne straže v naravi in še bi lahko naštevali. Tudi na področju izobraževanja smo bili to leto malo bolj aktivni v primerjavi s predhodnimi. Naši člani so se udeležili izobraževanj, usposabljanj in tečajev za strojnika, za delo s helikopterjem, za gašenje notranjih požarov, za vodenje intervencij v naravnem okolju, za področje informatike in trije člani so opravili vozniški izpit C kategorije. V mesecu juniju smo se udeležili občinskega praznika v Cerkvenjaku, kjer smo izvedli več prikaznih vaj, kot so, vaja s prosto stoječo lestvijo, vajo dvanajst ročnikov in reševanje z avto lestvijo in blazino. Vajo s prosto stoječo lestvijo smo izvedli tudi skupaj s kolegi iz Šempetra in Podnanosa v Vipavi ob praznovanju obletnice PGD Vipava, ter isto vajo prikazali še septembra na prireditvi Gasilci brez meja v Trstu, kjer so sodelovali še italijanski in avstrijski gasilci. Tudi v Novi Gorici smo imeli kar nekaj zadolžitev, saj se je oktobra odvijala tri dnevna prireditev Dnevi zaščite in reševanja, kjer se je poleg gasilcev predstavila še Slovenska vojska, Policija in vse reševalne ekipe Civilne zaščite. V sklopu prireditve se je odvijala še državna vaja Trk 2007 na avtocestnem odseku Bazara – Selo, ter vaja požar v naravi Trstelj 2007 na področju Trstelja. Na obeh vajah so se nam pridružili z aktivnostmi še člani PGE Nova Gorica, GRC Ajdovščina, PGD Ajdovščina, PGD Selo in PGD Šempeter pri Gorici. Seveda je bilo leto 2007 posebno za društvo, saj je pridobilo novo vozilo GVC 16-25, ki ga je v večini financirala MO Nova Gorica, za kar so ji člani zelo hvaležni, ostali del stroškov pa je krilo društvo samo.

2006

Na območju naše pristojnosti smo v tem letu izvedli 20 intervencij, na pomoč sosednjim društvom smo priskočili v sedmih primerih. Požarov v naravi smo imeli devet, osem je bilo stavbnih požarov, dva krat so zagoreli zabojniki za smeti, enkrat smo pogasili tovorno vozilo, ter izvedli še vrsto drugih običajnih akcij in intervencij. Najhujše je seveda bilo na katastrofalnem požaru na krasu, kjer smo v enem tednu opravili 371 ur prostovoljnega dela. Naključje pa je botrovalo, da je ravno na prvi dan, ko je izbruhnil požar na Krasu, zagorelo tudi v naravi na našem območju in smo se morali z okrnjeno ekipo in tehniko spoprijeti z ognjenimi zublji. Tu gre posebna zahvala sosednjim PGD-jem, ki so nam priskočili na pomoč. Tudi letos ni šlo brez aktivnosti na različnih področjih požarnega varovanja, preventive in nadzora kot predhodna leta. Skupaj s PGE smo sodelovali na osmih reševalno evakuacijskih vajah na osnovnih in srednjih okoliških šolah, ter nekaj javnih objektih. Na nivoju GZ Nova Gorica – Šempeter smo organizirali tečaj za vodjo enote, katerega je uspešno opravilo osem udeležencev, ter nadaljevalni tečaj za gasilca, ki ga je opravilo šest udeležencev. Poleg teh izobraževanj so nekateri člani opravili še tečaje za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi in usposabljanje za informatika. Rezultati na področju izobraževanja niso bili zadovoljivo izvedeni kot je bilo načrtovano, vendar bolj uspešno kot predhodni dve leti. Poveljstvo si je zadalo, da se bo na tem področju v naslednjem letu naredilo še več. Na področju tekmovalnih aktivnosti se je letos ekipa članov A udeležila tekmovanja v Crekvenjaku, avtorallya v Kobaridu, ter ena ekipa članov in ena ekipa članic rallya gasilskih terenskih vozil v Postojni, kjer je prav ekipa članic dosegla odlično 3. mesto. V začetku meseca oktobra je naše društvo sodelovalo pri organizaciji predstavitve GZ Nova Gorica – Šempeter, ki je potekala na delu Kidričeve ulice v Novi Gorici, kjer smo skupaj s kolegi PGD Šempeter, PGE Nova Gorica in italijanskimi gasilci iz sosednje Gorice, letališča Ronchi in iz Vidma predstavili gasilsko tehniko in opremo za zaključek pa izvedli še skupno reševalno vajo na nebotičniku. V mesecu novembru smo obiskali italijanske kolege na predstavitvi v Romansu. Začele so se priprave za nabavo novega gasilskega vozila GVC 16-25, ki naj bi bilo nabavljeno z občinskimi sredstvi, in sredstvi, ki jih bo zagotovilo društvo samo. V prostorih gasilskega doma pa so se izvajala preureditvena dela kletnih prostorov in ureditev okolice.

2005

Poveljnik društva Simon Vendramin je zaradi zasedbe novega delovnega mesta in s tem prevzemom funkcije poveljnika Javne gasilske službe MONG, po pravilih gasilske službe uradno odstopil od funkcije poveljnika društva, ki jo je opravljal tri leta. To funkcijo je prevzel Jernej Šatej, Vendramin pa je ostal še naprej v operativi. V tem letu smo posredovali v 32 intervencijah v okviru naših meja. Poleg devetih požarov v naravi, so sledili v osmih primerih še stavbni požari, štirikrat ob poplavah kletnih prostorov stanovanjskih objektov in ob drugih nesrečah. med vsemi intervencijami najbolj izstopata katastrofalna požara v veterinarskem zavodu Nova Gorica in v podjetju Meblo TOP v Kromberku. V zadnjem primeru gre velika zahvala tudi sosednjim PGD-jem, ki so nam priskočili na pomoč. Izven naših meja smo intervenirali pri požarih pri Lukovici nad Branikom in dvakrat na Trstelju. Poleg navedenih aktivnosti smo opravljali še ostale naloge s področja požarnih straž, preventive in nadzora plazišča v Šmihelu kot vsako predhodno leto. Skupaj PGE smo izvedli prikazne vaje v par osnovnih šolah in v Beuty&Fitness centru Perla. To leto je bilo za naše društvo tudi zelo pomembno, saj se je naredil velik korak na področju delovanja društva, 15. julija je bil ustanovni občni zbor GZ Nova Gorica – Šempeter, za kar se je naše društvo že dalj časa zavzemalo. V začetku meseca oktobra je naše društvo sodelovalo pri organizaciji predstavitve GZ nova Gorica – Šempeter, ki je potekala v Mercator centru v Kromberku. Poleg PGD Nova Gorica in PGD Šempeter, so na prireditvi sodelovali še PGE Nova Gorica in italijanski gasilci iz sosednje Gorice in Vidma. V sklopu prireditve je bilo izpeljano tudi prvo občinsko gasilsko tekmovanje GZ Nova Gorica – Šempeter, katerega se je udeležilo kar sedem desetin iz našega društva (3 desetine pionirjev, ena desetina mladincev, dve desetini članov A in ena desetina članov B). Vse desetine so na tekmovanju dosegle tudi odlične rezultate. Ekipa članov A se je udeležila tudi tekmovanja v Kobaridu, ekipi pionirjev in ekipa mladincev pa regijskega tekmovanja v Vipavi. Skupaj s kolegi iz Gorice smo se maja udeležili srečanja gasilcev Evrope na Bledu, 11. septembra smo se udeležili Parade v Belunu, ki je bila posvečena vsem med intervencijami umrlim gasilcem po svetu. Udeležili smo se še parade v Ajdovščini in v Monfalkonu. Na področju izobraževanja tudi letos ni bilo velikih rezultatov razen, da se je organiziral interni tečaj za mlajše mentorje, ki se ga je udeležilo in uspešno opravilo 12 članov. Pionirji in mladinci so tudi letos osvojili v lepem številu znake »Preprečujmo požare«, pet članov pa je iz pripravniških vrst prestopilo v operativno sestavo.

2004

Letošnje leto je bilo za društvo zelo aktivno, kar nam prikazuje podatek, da so člani opravili preko 11.000 prostovoljnih delovnih ur! Samo 2.614 ur je bilo opravljenih na intervencijah, požarnih varovanjih in spremljanju plazišča. V okviru območja PGD-ja se je izvedlo štirinajst intervencij, v istem številu smo priskočili na pomoč sosednjim društvom, ob potresu v Posočju pa tudi kolegom iz zgornjega Posočja. Kot vedno je bila udeležba na intervencijah pohvalna. Zaradi ne aktivnega in »spornega« delovanja Gasilske zveze Goriške smo se po preudarni odločitvi odločili za izstop iz zveze. Posledica izstopa iz GZ Goriške pa je bila, da nam je GZS na čelu s poveljnikom Klaričem prižgala rdečo luč na področju izobraževanja, kar pa je bilo krivično in nepošteno do PGD-ja! Vendar se tudi v tem primeru poveljstvo PGD-ja ni vdalo in je poiskalo druge vire, ki bodo zagotovili izobraževanje in usposabljanje članov in s tem krepilo razvoj slovenskega gasilstva. Kar 15 članov operative se je udeležilo in uspešno opravilo 80 urni tečaj za bolničarja, ki ga je organizirala CZ MONG in RK Slovenije. Vsem udeležencem je bila priznana po uspešnem zaključku tečaja tudi specialnost. Vse zasluge za udeležbo na usposabljanju pa gredo svetovalcu za zaščito in reševanje pri MONG Bogdanu Zorattiju. Žal pa tudi letos niso bili doseženi pričakovani rezultati na področju tekmovanj, saj smo se udeleževali v zanemarljivem številu ali pa sploh ne. Naše ekipa se je udeležila tekmovanja v Cerkvenjaku kjer se je tudi kljub trenjem v društvu dobro izkazala. Pojavljajo se tudi težave v avto parku, saj so vozila že dodobra iztrošena in se pojavljajo vedno večji stroški s strani vzdrževanja in popravil. Ostale aktivnosti v okviru gasilskega doma pa se ne razlikujejo preveč od predhodnih.

2003

V tem letu so člani PGD Nova Gorica opravili 8.000 delovnih ur v različnih akcijah in intervencijah. Posredovali smo na štirih požarih v območju pristojnosti delovanja društva, večji požar na gospodarskem poslopju v Zabrdu, dva požara v naravnem okolju na Trnovem in v Lokvah in požar dimnika v Grgarju. Večkrat tedensko so se opravljali ogledi plazišča v Šmihelu, trikrat smo priskočili na pomoč vaščanom Ravnice in Podškabrijela pri čiščenju rezervoarjev za pitno vodo. Tudi v tem letu se je izvajala požarna straža zaradi velike požarne ogroženosti v naravi. Seveda pa tudi brez požarnih straž na različnih prireditvah ni šlo. Izven naših meja in občine smo intervenirali kar šestnajst krat in sicer pri poplavi HE Doblar 2 v občini Kanal ob Soči, ekološki intervenciji onesnaženja potoka v občini Šempeter Vrtojba, ob požaru v naravnem okolju na Komarči v občini Bohinj, kjer smo kot društvo prostovoljno ponudili pomoč društvu iz Bohinjske Bistrice, ter na slavnem katastrofalnem požaru na Krasu v občini Miren Kostanjevica. Na področji izobraževanja so mladi člani spet pridobili zlate, srebrne in bronaste značke »Preprečujmo požare«. Operativci so uspešno zaključili izobraževanje specialnosti za dihalne naprave na Igu pri Ljubljani. Izvedlo se je tudi skupaj s PGD Šempeter izobraževanje na temo pristopi in nevarnosti pri gašenju požara v zaprtih prostorih. Izpeljal se je tudi začetni in nadaljevalni tečaj za gasilca, katerega je opravilo 12 kandidatov iz našega društva. Udeležili smo se tudi štirih vaj in sicer, mednarodne vaje na Sabotinu, na vaji ob 100 obletnici PGD Čepovan, vaji evakuacije družbe Meblo Jogi in na vaji hladilnice Agro Gorica v Šempetru pri Gorici. V okviru gasilskega doma so potekale aktivnosti in dela kot v predhodnih letih.

2002

Tudi letošnje leto ni dosti zaostajalo za predhodnim, saj smo v 360 akcijah in intervencijah opravili 9.133 prostovoljnih ur. Ure so bile kot vedno opravljene na vseh področjih in sicer na strokovni vzgoji in izobraževanju, požarni preventivi, intervencijah in ostalih dejavnostih. Na občnem zboru so bile sprejete tudi določene spremembe v sestavi določenih organov. V tem letu smo se udeležili tudi različnih tekmovanj. V Dornberku sta ekipi mladincev in članov A dosegli zlato prvo mesto, na regijskem tekmovanju v Vipavi so mladinci dosegli tretje mesto, člani A pa ponovno prvo. Na državnem prvenstvu so v Moravskih toplicah člani A dosegli 30 mesto, mladinci pa v Šempetru v Savinjski dolini enaindvajseto mesto. Določeni člani so se udeležili tudi različnih usposabljanj in izobraževanj, med drugimi je potekalo tudi usposabljanje operativcev za gašenje s pomočjo helikopterja in tečaj za uporabo dihalnih aparatov na Igu pri Ljubljani. Društvo je v tem letu namenilo del sredstev za nabavo vozila Landrover – Defender 110, kot vedno smo kar nekaj ur namenili urejanju gasilskega doma in okolici, opremljanju in osebni zaščiti. Tu je pomembno omeniti tudi adaptacijo tlakov in instalacij v njem in vgradnja sodobnih garažnih vrat na zahodni strani objekta. Ponavlja pa se ista zgodba kot že nekaj let, saj nam tudi letos ni uspelo pridobiti večjega števila pionirjev, za kar se bo potrebno v prihodnjih letih še bolj potruditi.

2001

V tem letu smo posredovali na dveh večjih in štirih manjših požarih na območju pristojnosti PGD Nova Gorica, ter pri dveh tehničnih intervencijah. Sodelovali smo tudi pri gašenju največjega gozdnega požara v naravi v bližini Komna in pri obsežni akciji gašenja švedske ladje v Izoli. Poleg teh nalog, se je izvajalo še požarno stražo na različnih športnih in drugih prireditvah, med drugimi pri ognjemetu, dnevu brez avtomobila, dirkah v Grgarju, ob Martinovanju, Novoletnem sejmu in pri Odprti meji. Za izvedbo vseh akcij in intervencij, ki jih je bilo kar 317, se je opravilo 9.339 prostovoljnih delovnih ur, kar je 1.344 ur več kot v predhodnem letu! Da je bilo naše društvo zelo prizadevno na vseh področjih dela, tako na strokovni vzgoji in izobraževanju, intervencijah, požarnih preventivah kot pri ostalih društvenih dejavnostih nam pove tudi opravljenih 6.420 ur operativnega dela! Na področju tekmovanj, so mladinci dosegli 1. mesto na tekmovanju Gasilske zveze Goriške v Kostanjevici na Krasu. Kmalu za njimi so želi uspeh še člani A v Dornberku, kjer so zasedli zlato 1. mesto. To pa še ni bilo konec uspehov, saj sta obe desetini ponovili uspeh in na regijskem tekmovanju 20. oktobra v Vipavi dosegle ponovno 1. mesto in se tako uvrstili na državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta v naslednjem letu. Tudi pionirji in mladinci so bili aktivni in tako jih je 11 pridobilo bronasto, 6 pa zlato značko »Preprečujemo požare«. Na področju izobraževanja so trije naši mentorji pridobili specialnost mentorja na tečaju za mentorje mladine, ki se je odvijal v Tolminu in Novi Gorici v spomladanskem času. Kaj pa pridobitve in aktivnosti v gasilskem domu v letošnjem letu? GZ Slovenije je izdala računalniški program »Gasilec« za vodenje kompletne dokumentacije v društvih, ki zajema podatke o članstvu, operativi, inventurah ipd. V garažnih prostorih se je začela obnova dotrajanih tlakov, za kar gre velika zasluga tudi županu MO Nova Gorica. Zelo pomembna je tudi septembrska pridobitev novega vozila LAND ROVER T-90 sw 2,5 z nadgradnjo; vitel 35.000N, brizgalna 40 bar, navijak 80m, motorna žaga, penilo 5l, cisterna za vodo 250l in izpihovalec zraka (čifareli), ki je namenjeno predvsem za začetne travniške in gozdne požare, ki jih na našem področju ni malo. Sredstva za nabavo vozila in dodatno opremo je zagotovilo društvo samo z lastno dejavnostjo. Gasilska enota, ki je pridobila novo sodobno univerzalno vozilo Mercedes – GVC 16-25 je vrnila PGD-ju vozilo TAM 190, ki se ga je preuredilo, prebarvalo in posodobilo. MO Nova Gorica pa je podarila terensko vozilo PUCH za prevoz moštva in poveljniško vozilo, ki se ga je tudi preuredilo in usposobilo za svoje potrebe.

2000

Tudi v prelomnem letu in na vstopu v novo tisočletje ni bilo članom PGD-ja prikrajšano delovanje v raznih akcijah in intervencijah. V opravljenih 290 akcijah so naši člani opravili kar 7995 prostovoljnih delovnih ur. To je zelo veliko število, ki kaže, da smo se prizadevali na vseh področjih in sicer na strokovni vzgoji, požarni preventivi, intervencijah in ostalih dejavnostih. Samo na področju operativnih del je bilo vloženih 4411 ur. Posredovalo se je na štirih manjših in dveh večjih požarih, poplavah v Novi Gorici v mesecu decembru, pri sanaciji plazu Pod Mark v Šempetru in ob neurju na Banjšicah. Kot vsako leto se je sodelovalo na požarnih stražah na raznih prireditvah in tekmah, ter ob razglasitvi požarne ogroženosti v naravi. V tem letu je računovodske posle prevzela Vlasta Zavadlav, za tajnika je bil imenovan Danilo Križaj, ki je zamenjal že dolgoletno Ksenijo Kralj, v pomoč pa je bila izvoljena še Marija Boltar. V nadzorni odbor namesto Danila Križaja pa je bil sprejet Danijel Planko. Na tekmovanju gasilske zveze so mladinci dosegli drugo mesto, člani pa četrto. Rezultate se je doseglo tudi na tekmovanju v Bohinjski Bistrici, žal pa ni bilo doseženih rezultatov na državnem tekmovanju. na področju izobraževanja in usposabljanja se je organiziral 56 urni tečaj za gasilce. Tečaja se je udeležilo 15 kandidatov – pripravnikov, med njimi 7 žensk in ga vsi uspešno zaključili. V OŠ Šempas in v centralnem vrtcu v Novi Gorici se je izvedla prikazna vaja evakuacije in gašenja, v Splošni bolnišnici Franca Derganca v Šempetru se je sodelovalo na veliki prikazni vaji gašenja in reševanja v bolnišničnem objektu. V tem letu smo dosegli tudi kategorizacijo, ki nam jo strokovne službe sprva niso hotele priznati in so hotele PGD razvrednotit s I. kategorijo. Predvsem po zaslugi Danila Križaja, ki je pripravil na podlagi tega zelo obsežen elaborat, je PGD s 26. junijem bil razvrščen v III. kategorijo, kar je tudi sprejemljivo glede na operativno zmogljivost. Pri tej zmagi so nam izdatno pomagali tudi predsednik in poveljnik GZ Slovenije ter član predsedstva GZS Ivo Krušec. Poleg tega je društvo z 29. avgustom po večletnih prizadevanjih pridobilo lastninsko pravico nad zemljiščem in objektom gasilskega doma. V gasilskem domu so se odvijala redna vzdrževalna dela objekta, okolice in avtoparka. Obnovila se je kopalnica, garderoba, opremila obnovljena dežurna soba in uredila ISDN linija za potrebe dežurnih organov.

1999

V tem letu so člani PGD-ja posredovali na treh požarih v naravnem okolju, na dveh požarih stanovanjskih objektov in na prometni nesreči. Kot vedno je tudi tokrat bil odziv in udeležba v zadovoljivem številu. Poleg omenjenih aktivnosti, pa smo bili angažirani še na drugih dejavnostih kot so požarne straže na nogometnih tekmah, prireditvah v mestu, na gorski hitrostni dirki v Grgarju in Novoletnem sejmu. Med pomembnimi akcijami pa je tudi udeležba pri čiščenju jam na Banjšicah in seveda dvigovanje stare ograje solkanskega mostu iz reke Soče. Velik poudarek se je dalo na tekmovanja z udeležbo pionirjev in članov na občinskem tekmovanju, na tekmovanju za pokal Bohinja, ter še posebno pohvalno je, da so člani plasirali na državno tekmovanje. Na področju izobraževanja se je organiziral dopolnilni tečaj za voznike C in E kategorije. Uvedlo se je tedenska usposabljanja za člane mladince in pionirje. Nekaj članov se je izšolalo za voznike s C kategorijo. V domačem prostoru, to je v gasilskem domu se je uredilo dežurno sobo in okolico doma. Poleg sodelovanja pri predlogu za nabavo, ter opremo pri novem vozilu, je društvo pridobilo še novo sodobno osebno opremo, ki bo nudila še večjo varnost in zagotovilo še boljšo učinkovitost članov na intervencijah in akcijah. Za vse izvedene akcije in delo smo člani porabili preko 3.500 ur.

1998

Leto 1998 je bilo spet eno od pomembnejših jubilejnih let, saj je društvo praznovalo in počastilo svoje 50 letno delovanje »v službi ljudstva«! Ob tej priliki je izšla tudi bogata kronika društva za obdobje 1948 – 1998, ki sta jo uredila Rudi Rustja in Artur Lipovž v sodelovanju z uredniškim odborom PGD Nova Gorica.Prvi pomembnejši dogodek v tem letu je bil slavnosten, saj je društvo praznovalo okroglo obletnico in 50 občni zbor. Sprejet je bil program dela in izvoljeni so bili novi organi društva, potrdili spremembe statuta in oblikovali vodilne organe v društvu. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Stane Črvič, za podpredsednika pa Mitjan Vidmar. Za poveljnika je bil izvoljen Aleksander Trampuž, za namestnika poveljnika je bil izbran Valentin Komel. Vlogo in dolžnost tajnika je še vedno opravljala Ksenija Kralj. Upravni odbor so sestavljali: Tršavec Aleksander, Močnik Stojan, Valentinčič Milan, Komel Avgust, Zavrtanik Marjan, Mihalj Branko, Beltram Darko in Oberdank Silvij. Člani nadzornega odbora pa so bili Križaj Danilo in Kovačič Tomaž. Kmalu po končanem občnem zboru pa so se že začele skrbne priprave na obeležitev 50. letnice društva v septembru mesecu. Ob tej priliki je izšla v nakladi 1.000 izvodov tudi društvena kronika v obliki zbornika 1948 – 1998. V tem letu je društvo opravilo 2.800 ur prostovoljnega dela. Člani so se odzvali na pomoč ob potresu in opravili kar 492 delovnih ur. Poleg številnih ur, ki so jih člani in članice opravili na pripravah za tekmovanja in na samih tekmovanjih, požarnih stražah, udeležbah na različnih kulturnih in športnih prireditvah, so porabili tudi 857 ur prostovoljnega dela za pripravo in izvedbo 50 obletnice društva. V tem letu je tudi 25 mladih gasilcev opravilo preizkuse za pridobitev zlatih, srebrnih in bronastih značk, katere so jim bile podeljene pred občnim zborom.

1997

Tudi letos so goriške gasilske barve zastopali na tekmovanjih. Nasploh so bili od sedmih oddelkov, ki so tekmovali, kar štirje mladinski, vendar so se na državno prvenstvo uvrstili le veterani. Tudi to leto ni šlo brez ognja. Novogoriški gasilci so posredovali v 75 požarih, v 15 od teh so sodelovali tudi prostovoljci. Pomoč prostovoljcev iz Nove Gorice in šempetra je bila potrebna tudi ob požaru v gostišču na Marku nad šempetrom, ko je zagorelo v kuhinji.

1996

Z leti je začela v društvu pešati operativna zagnanost, vendar so se kljub temu udeležila jesenskega občinskega tekmovanja članska A in B ter pionirska in mladinska ekipa. To leto pa so gasilci pokazali kaj znajo širšemu občinstvu, saj je z njihovo pomočjo TV Primorka v mesecz požarne varnosti pripravila oddajo in jo predvajala širši javnosti. Za razliko od prejšnjega so se morali to leto novogoriški gasilci kar pošteno potruditi. Zagorelo je sicer manjkrat kot leto poprej (77 - krat), od tega pa je bilo 46 odstotkov požarov na objektih, 23 odstotkov pri gašenju prometnih sredstev, ostali požari pa so grozili naravi. Tudi to leto so priskočili na pomoč prostovoljci, med drugim so pomagali odstranjevati zmrzal in sneg na Banjški planoti. Poklicni gasilci pa so morali enajstkrat postopati ob nesreči z nevarno snovjo, petkrat pa so reševali pri prometni nesreči. Zelo veliko število kilometrov so opravile cisterne - namreč kar 18.750, pripeljale pa so 5.000 m*3 pitne vode, kar je bilo manj kot prejšnje leto.

1995

V tem letu so sodelovali s petimi oddelki na občinskem in s štirimi na regijskem tekmovanju, ki je bilo to leto v Novi Gorici. Na državno prvenstvo so se uvrstili mladinci, člani in gasilski veterani ter dosegli lepe uspehe, poleg tega pa so se udeležili tudi tekmovanja »Za pokal Bohinja«. To leto ni bilo večjega požara, ki bi zahteval veliko število prostovoljcev, čeprav so morali gasilci posredovati kar 165 - krat, od tega 101 - krat zaradi požara. Med tehničnimi intervencijami, katerih je bilo 53, so morali trikrat reševati ljudi, kar trinajstkrat pa so morali posredovati zaradi nesreče z nevarno snovjo. Za potrebe občanov pa so prevozili 6.568 m*3 pitne vode.

1994

Na občinskem tekmovanju so sodelovali s šestimi oddelki(dva ženska oddelka in en moški mladinski, ter po en pionirski članski in veteranski oddelek). Od teh se jih je pet uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki se je odvijalo v Vipavi. Prva tri mesta so osvojili mladinci, pa tudi člani in veterani so si zagotovili vstop na državno tekmovanje, kjer pa so se uvrstili na sredino lestvice. V boju z ognjem so se Novogoričani izkazali 51 - krat, od tega je 24 - krat gorelo na gradbenih objektih, občanom pa so pripeljali tudi 9.072 m*3 pitne vode. Najhuje jo je od ognja skupil Lesenjak pod Trsteljem, kjer je julija zagorelo trikrat, vendar gasilci niso imeli večjih težav z gašenjem. Drugače pa je bilo 29. julija, torej pri četrtem požaru, ko se je ogenj zaradi suše in vetrovnega vremena hitro širil. Gašenje je bilo potrebno do 7. avgusta, torej kar deset dni. To je bil eden izmed največjih požarov v naravi po drugi svetovni vojni na Primorskem. Da to drži, nam pove naslednja statistika:

  • pri gašenju je sodelovalo 1.027 gasilcev, iz novogoriške občine 708, ti pa so opravili kar 13.046 delovnih ur,
  • 1.077 je bilo pripadnikov teritorialne obrambe s tremi helikopterji,
  • 562 je bilo članov civilne zaščite,
  • 66 gozdarjev,
  • pridružilo pa se jim je tudi 5 krajanov - prostovoljcev

1993

Novogoriški gasilci so tudi to leto osvojili štiri prva in eno tretje mesto na občinskem tekmovanju, kar jih je pripeljalo na regijsko tekmovanje. Z ognjem so se to leto gasilci spoprijeli 89 - krat. V enaindvajsetih primerih so sodelovali tudi prostovoljci. Dvakrat so se odzvali ajdovskim kolegom, ko je gorelo na čavnu, enkrat pa so pohiteli v Dornberk, ko je kar dva dni gorelo na čuku pri Braniku. Tu je sodelovalo 122 gasilcev iz novogoriške občine, pripadniki CZ, gozdarji, pa tudi helikopter Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Poleg omenjenih požarov pa je bilo v tem letu še 15 prometnih in 34 tehničnih intervencij, v sušnem obdobju pa so morali gasilci, v glavnem poklicni, pripeljati 16.152 m*3 pitne vode.

1992

V tem letu so bili gasilci prisotni na vseh prireditvah in tekmovanjih, ki jih je priredila občinska, regijska gasilska zveza. Zdi se, da so imeli novogoriški gasilci vsako leto več dela, saj je bilo v obdobju tega leta kar 182 intervencij, torej kar 19 več kot leto pred tem. »žejnim« občanom so morali med drugim pripeljati tudi 9.750 m*3 pitne vode. Na raznih krajih v občini Nova Gorica je zagorelo 81 - krat, pri gašenju pa so bili navzoči tudi domači gasilci. To je lep primer prepletanja in dopolnjevanja prostovoljne dejavnosti s poklicnim gasilstvom in le malo je primerov, kjer si niso stali z ramo ob rami prostovoljci in poklicni gasilci.

1991

To je bilo tisto leto, ki bo v zgodovini Slovenije odslej vedno močno poudarjeno. To je bilo leto reform, vojaškega spopada in nastanka nove države Slovenije. To je imelo izjemen vpliv na delovanje gasilskih društev. že 20. junija je bil sklenjen dogovor med novogoriško občino, Občinsko gasilsko zvezo in Gasilskim društvom Nova Gorica o uporabi premoženja, ki je bilo namenjeno za redno delo Zavoda za gasilsko in reševalno službo p. o. Nova Gorica. Tako so delavci tega društva postali samostojna poklicna enota. Vaje in tekmovanja, tako mladinska kot članska, so se kljub spremenjenim razmeram odvijala po načrtu. Glede na število posredovanj, ki so jih novogoriški gasilci morali opraviti v tem letu, je lepo razvidno, da je bilo leto 1991 zelo razburkano. Intervencij je bilo namreč kar 163, od tega 94 požarov, 12 poplav, 45 je bilo ekološko - tehničnih posredovanj, pa tudi osem prometnih. Za nameček so morali gasilci dvakrat reševati osebe. Tudi v tem letu brez prevoza vode ni šlo, saj so občanom pripeljali 8 milijonov litrov vode. Med zgoraj navedenimi akcijami je vredno omeniti Rožno dolino, ko je 28. junija prišlo do oboroženega spopada med Teritorialno obrambo in JLA, v katerem sta padla dva vojaka, več je bilo ranjenih, med drugimi tudi civilisti. Zgorela sta dva tanka, ki sta ju pogasili novogoriški gasilci. Teritorialci so v tej akciji zajeli več kot 80 vojakov JLA in zveznih miličnikov, zaplenili pa so tudi šest tankov in deset drugih vozil. Druga večja akcija se je odvijala na Tolminskem, ko so Novogoričani pomagali tamkajšnjim kolegom pri zaščiti naravnega okolja, ogroženega zaradi žleda in snega.

1990

S 1. novembrom je bila v gasilskem domu v Novi Gorici uvedena dežurna služba. Od leta 1964 do tedaj so novogoriški gasilci prostovoljno dežurali na domu. Ti ljudje so prenašali v tistem obdobju drugačne težave, saj so delali v slabših delovnih pogojih, kot so gasilcem namenjeni danes, to delo je za razliko od dotakratnega postalo plačano. Gasilci so se v tem letu spoprijeli z ognjem kar devetdesetkrat, od tega je dvaindvajsetkrat gorelo v naravi, devetindvajsetkrat pa v zabojnikih za smeti. Osemnajstkrat so imeli gasilci težave s poplavami, petindvajsetkrat pa so morali opraviti ekološko - tehnične intervencije. V obdobju suše so morali prevoziti kar 7.500 m*3 pitne vode. Med opazne in večje požare ter intervencije uvrščamo požar 12. marca v kleti devetnadstropne stolpnice na Gradnikovi ulici v Novi Gorici. še huje je kazalo 28. junija, ko so morali gasilci preprečiti ekološko katastrofo reke Soče in vodnih zajetij. Prišlo je namreč do hude prometne nesreče vozila, ki je prevažalo lahko vnetljivo tekočino. V vodotok je ušlo kar okoli 18.000 litrov derivatov. Gasilcem in drugim strokovnjakom je po štirih dneh naporov uspelo, da ni prišlo do onesnaževanja vode.

1989

Leto je bilo uspešno, kar nam pričajo rezultati na občinskem, regijskem in republiškem tekmovanju. Slednjega so se udeležili člani in gasilci veterani in se uvrstili na sedmo mesto. Leto je bilo »bogatejše« tudi s požari - zagorelo je namreč kar dvainsedemdesetkrat. Od tega so vse požare, razen sedmih, pogasili delavci društva. Pri tem je bilo na območju občine prevoženih 15.000 m*3 pitne vode - 90 odstotkov so je prepeljali novogoriški gasilci. Društvo je za preventivne namene pridobilo še eno vozilo, in sicer Kombi IMV Traffic, ki ga je darovala Zavarovalnica Croatia Nova Gorica. Tudi to leto so Novogoričani sodelovali na drugih proslavah - tokrat s tremi sodobnimi vozili na proslavi gasilskega društva Bovec, kjer so pokazali sodobno reševanje iz visokih zgradb in gašenje le teh, pa tudi odstranjevanje in gašenje poškodovanega vozila.

1988

Pomembna ločnica v letu 1988 je bilo praznovanje 40-letnice ustanovitve gasilskega društva Nova Gorica, ki je bilo dinamično na vseh področjih dela. Ob tej priliki je izšla bogata kronika društva (1948-1988), delo danes pokojnega Mirka Cenciča. V tem letu so se gasilci morali spopasti z ognjem kar triinpetdesetkrat, s poplavami šestkrat. Tehničnih in ekoloških posegov je bilo triintrideset, prometnih kar stošestindvajset, enkrat pa so iskali pogrešano osebo. Društvo je to leto dobilo posebno vozilo TAM - 190 z visokotlačno črpalko.

1987

V tem letu so novogoriški gasilci dobili novo tehnično vozilo namenjeno odstranjevanju posledic naravnih in drugih nesreč. Na Primorskem ima tako vozilo le še koprska poklicna gasilska enota. Društvo se tako lahko ponaša s 15-timi gasilskimi vozili za različne namene.

1986

V dneh od 6. do 10. oktobra se je 35 gasilcev otepalo s posledicami poplav v Novi Gorici. že 19.11. so poplave spet prizadele spodnje prostore in garaže številnih hiš v mestu in spet so bili gasilci več dni na delu.

1981

21. januarja je velik požar v Tekstilni tovarni Okroglica na Dombravi kljub požrtvovalnosti gasilcev iz več društev in uporabi vse razpoložljive tehnike povzročil veliko škodo.

1978

26. avgusta je društvo praznovalo trideseto obletnico. Prireditve so se raztegnile čez ves teden, tja do prvih dni v mesecu septembru. Vrhunec je praznovanje doseglo s slavnostno akademijo v hotelu Park.

1976

5. in 6. junija je bil v Novi Gorici VIII. gasilski kongres Gasilske zveze Slovenije. Zasedal je v zgradbi občinske skupščine. Organizator so bili gasolci Goriške, na čelu pripravljalnega odbora je bil predsednik občinske konference SZDL Alojz Lah. V paradi je sodelovalo nad 5.000 uniformiranih gasilcev iz vseh slovenskih gasilskih društev ter pripadniki enot CZ iz novogoriške občine.

1973

4. in 5. avgusta so novogoriški gasilci praznovali »srebrni jubilej«. Društvo je bilo nagrajeno z zveznim in republiškim gasilskim priznanjem. Ustanovni člani društva so prejeli posebne spominske plakete. Izšla je tudi kronika društva, ki jo je zastavil Ciril Zupanc. Občani Nove Gorice so v velikem številu spremljali parado in izredno atraktivne gasilske vaje.

1972

6. decembra je zletela v zrak šola v Grgarskih Ravnah, kjer je izgubilo življenje 13 vojakov. Gasilci so imeli v tej akciji težko nalogo iskanja trupel, ki jo je še dodatno oteževalo veliko število neeksplodiranih detonatorjev v ruševinah šole.

1968

23. marca je prišlo do velikega požara v tovarni čevljev Jadran – Ciciban v Mirnu pri Gorici. Goriškim gasilcem so se pridružili gasilci sosednjih društev in celo kolegi iz sosednje Gorice.

25. in 26. maja so gasilci v Novi Gorici praznovali 20-letnico obstoja. Osrednja slovesnost je bila pred novim centralnim gasilskim domom. Predsednik občinske skupščine Milan Vižintin je prerezal trak in tako svečano odprl novo pridobitev ob Vojkovi cesti v Novi Gorici.

1962

Meseca maja je vse kazalo, da bodo Novogoričani na izbirnem tekmovanju v Ljubljani dosegli normo za nastop na Gasilski olimpiadi, vendar jim tekmovalna sreča ni bila naklonjena. To so imeli štiri leta kasneje Anhovci, ki so postali najprej slovenski prvak, pozneje pa osvojili še zlato medaljo na Gasilski olimpijadi v Karlovcu leta 1966.

1961

16. januar. Zagorelo je v obratu konfekcije »OSMI MAREC« v Solkanu (Na žagi). Zgorelo je 60 šivalnih strojev. Gasilcem je uspelo požar lokalizirati in iz pritličja goreče stavbe rešiti in odstraniti veliko kosov vskladiščenega pohištva, ki je bilo last tovarne pohištva Meblo.

1958

V juniju je bilo veliko praznovaje ob 10-letnici solkanskega gasilskega društva. Društvu je bil izročen v uporabo nov gasilski dom in dva za takrat sodobna tipizirana gasilska avtomobila »TAM - pionir« (orodno vozilo in avtocisterna). Na praznovanje so prišli uniformirani gasilci z vseh strani naše republike.

1955

9. septembra je društvo na Sreberničevem trgu v Solkanu razvilo društveni prapor. Botrovala sta mu Ivo poberaj – tajnik mestne občine Solkan in Stanko Bašin, poveljnik industrijskega gasilskega društva Meblo Nova Gorica. Prapor je prevzel zastavonoša Venceslav Gomišček. Bilo je to na dan praznika, ki spominja na kapitulacijo Italije (8.9.1943) in na Primorsko vseljudsko vstajo, ki je sledila z goriško fronto.

1949

16. januarja so člani novoustanovljenega gasilskega društva Solkan doživeli svoj ognjeni krst, ko je pri Braniku iztiril tovorni vlak in se je v prevrnjenih vagonih vnel tovor bombaža in suhega južnega sadja. žrtev nesreče je postal strojevodja vlaka Kofol, rojak iz čepovana. čeprav še ne izkušeni in brez vsake opreme so Solkanski gasilci z ramo ob rami s člani sosednjih društev in kolegov iz Ljubljanske gasilske brigade požar pogasili.

6. februar istega leta, tri tedne po požaru v Braniku je bil za Solkance eden izmed najlepših. Tega dne je društvo prejelo od Republiškega sekretariata za notranje zadeve iz Ljubljane v dar novo motorno brizgalno »Rakovica« s pripadajočo opremo za eno desetino. Ljubljanska gasilska društva pa so zbrala 21 delovnih oblek in jih podarila kolegom iz Solkana. Na Sreberničevem trgu v Solkanu je obdaritvi sledilo javno slavje. Vzdušje na proslavi so popestrili gasilci iz šiške in št. Vida pri Ljubljani s prikazom mokre taktične vaje.

Jeseni tega leta so domači člani društva z novo opremo prvič sodelovali pri gašenju požara. Tokrat je zagorelo skladišče tekstilne Zadruge »NEPROZA« v Solkanu. Uspelo jim je požar pogasiti in rešiti večjo količino skladiščenega blaga.

1948

V petek, 27.08. je bilo v upravni zgradbi Mestnega ljudskega odbora v Solkanu ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Solkan. Sprejeta so bila društvena pravila, katerih listino je podpisalo trinajst navzočih članov. Izvolili so društveno vodstvo in za predsednika potrdili Alojza Srebrniča - Džidžija, mizarja iz Solkana, poveljstvo so zaupali Ivanu Zavrtaniku - Nuteju, avtomehaniku in šoferju, direktorju Okrajnega avtoprevozniškega podjetja (OKAP), tajniške posle pa je prevzel Viktor Volk, upravnik pošte v Solkanu.