Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica
Začetki PGD Nova Gorica segajo v leto 1948, takrat še v Solkan. Danes društvo pokriva območja krajevnih skupnosti Nova Gorica, Solkan, Grgar, Grgarske Ravne, Bate, Ravnica, Trnovo, Kromberk-Loke, Osek, Rožna dolina, Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Šmihel, Stara gora, kjer skrbi za varovanje pred požari, poplavami in drugimi nesrečami.