Uvodnik

Začetki PGD Nova Gorica segajo v leto 1948, takrat še v Solkan. Danes društvo pokriva območja krajevnih skupnosti Nova Gorica, Solkan, Grgar, Grgarske Ravne, Bate, Ravnica, Trnovo, Kromberk-Loke, Osek, Rožna dolina, Ozeljan, Šempas, Vitovlje, Šmihel, Stara gora, kjer skrbi za varovanje pred požari, poplavami in drugimi nesrečami.

V razdelku zgodovina je več avtorjev zelo nadzorno opisalo pomembnejše dogodke v našem društvu. Sedaj kronika šteje že nekaj 1000 besed, vsako leto, pa se obseg še poveča. Kmalu bom zgodovino dopolnil še s slikovnimi viri.

Veliko število slikovnega gradiva je zbranega v naši fotogaleriji, ki se sproti dopolnjuje.

Področje delovanja naših članov sega od varstva pred naravnimi nesrečami, požari pa do požarnih straž na prireditvah. Gasilec se v vedno bolj industrijaliziranemu okolju srečuje z vedno bolj nevarnimi požeri, nesrečami, zato je potrebno obvladati veliko področij znanja in jih med sabo povezovati. Pridobivanje specializacij in pogosta vadba sta zagotovilo za dobro opravljeno delo, zato si v društvu prizadevamo organizirati različna predavanja, ki jih nato dopolnimo še v praksi.

Precej dotrajan vozni park smo v zadnjih letih obnovili. Letos smo pridobili novo napadalno vozilo GVC 16/24, Slovenska vojska pa nam je predala terenski vozili TAM 110/150, uporabni predvsem za gašenje gozdnih in travniških požarov.

Več najdete med podrobnimi opisi posameznega vozila v našem voznem parku.

Za vse pripombe, predloge in informacije lahko pošljete ali pokličete na kontakte podane v razdelku vizitka.

Želim vam veliko dobrega časa ob prebiranju naših strani.

Gasilski pozdrav Na pomoč.

Urednik spletnih strani